Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Motivace učitelů geografie pro zavádění e-learningové výuky

Motivace učitelů geografie pro zavádění e-learningové výuky

Kategorie: Geografie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá výzkumem zavádění e-learningu na českých školách ve výuce geografie. Popisuje klady, i zápory současné úrovně, která je na trhu k dispozici. Hodnotí jej v několika rovinách. Zaměřuje se především na motivaci, aplikovatelnost a dalšího rozvoj. Snaží se nad přínosem e-learningu zamyslet z pohledu učitele, i žáka.

Obsah

1.
Úvod
2.
Výsledky výzkumu
3.
Závěr

Úryvek

"U odpovědí na třetí otázku se respondenti shodovali zejména v tom, že e-Learning představuje pouze doplněk stávající výuky. Z řady názorů tedy lze zmínit např.: „Osobní kontakt učitel - student je nezastupitelný, tato metoda napomáhá zvládat a obsloužit velké počty studentů a nejen při poloamatérské tvorbě výukových materiálů bude vždy jen doplňkem.“
Ve sledovaném vzorku se tak nevyskytl žádný učitel, který by měl jiný názor. Tyto postoje jsou pochopitelně zajímavé v korelaci k vývoji e-Learningu ve světě, kde k takovémuto vývoji dochází (viz např. KVĚTOŇ 2004 nebo KOLIBAČ, 2003). Respondenti však o potřebě „virtuálních“ škol nehovořili vůbec. Za mnohem důležitější považovali kontakt mezi realizátory e-Learningu z příbuzných oborů navzájem, což vystihují slova jednoho z nich: „...O tom, co udělali jiní učitelé přehled nemám. To, co je na internetu je často plné chyb a pro potřebu výuky příliš rozsáhlé. Jsem pesimista. Studenti jsou počítačů přesyceni, očekávají spíše hry než práci. Daleko víc než rozšiřování e-Learningu bych uvítal kvalitní a aktuální podklady pro výuku..“

Důležité rovněž bylo, zda vybraní realizátoři stávajícího e-Learningu budou v tomto směru výuky dále pokračovat, na což se zaměřila čtvrtá otázka. V odpovědích se nejčastěji (5x, tj. u 39 % respondentů) objevovalo tvrzení, podle něhož je zatím pro potřeby výuky v e-Prostředí zahrnuta pouze poddimenzovaná část výuky. Ze všech názorů lze uvést např.: „Chtěla bych tuto výuku dále prohlubovat a rozšiřovat - zatím zpracovat učivo celého 7. ročníku – zeměpis světadílů, popřípadě i další ročníky. Vytvoření programu je však časově náročné, takže výhledově do budoucna. Děti rádi pracují s počítačem, hodně jich má i internet, takže tato forma se mi zdá účelná i pro trávení volného času nebo pro přípravu do školy a je vhodnou ukázkou využití počítače (nejen na hraní her, jak se to většinou děje).“

Část (5 respondentů, tj. 15 %) hodlala v e-Learningu pokračovat, ale stávající míru považovalo za dostatečnou, zatímco více než polovina dalších (7, tj. 54 %, včetně části respondentů, kteří jako důvod uvedli i nedostatek materiálů) uváděla řadu značně variabilních dalších důvodů. Z nich lze vybrat např.: „Výuku bych určitě ještě rozšířila a více prohloubila, což je ale hodně závislé na finančních prostředcích. Ne všem dětem je umožněn přístup k internetu, v mnohých případech nemají dokonce ani počítač. Hlavními důvody jsou bezpochyby zajímavost této formy výuky a celkové zpestření tradičního vyučování...“ nebo „Možnost prezentovat vizuálně aktuální věci, informace dále poskytovat žákům, samostatné práce z předem daných zdrojů.“

Poznámka

Tato práce obsahuje grafy. Čistého textu v práci jsou cca 4 strany.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera14958
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse