Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Motivační program podniku a hodnocení účinnosti alternativních forem motivace a odměňování pracovníků

Motivační program podniku a hodnocení účinnosti alternativních forem motivace a odměňování pracovníků

Kategorie: Řízení lidských zdrojů, Psychologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se věnuje motivaci pracovníků v podniku s důrazem na praktické aspekty problematiky. Po úvodu nastiňujícím náplň textu na obecné úrovni informuje o motivaci v kontextu pracovního procesu, jmenuje způsoby odměňování pracovníků a důkladněji si všímá odměn hmotných. Uvedené poznatky propojuje v souvislosti s motivačním systémem organizace a dále se soustředí na alternativní formy motivace zaměstnanců. Problematiku uvádí náčrtem McGregorovy teorie řízení a posléze popisuje jednotlivé alternativní způsoby motivace a dodává jejich zhodnocení. Závěrem autorka vyzdvihuje podstatné součásti motivačního systému v organizaci.

Obsah

1.
Úvod
2.
Motivační program podniku
2.1.
Motivace, motivy
2.2.
Motivační stimuly
2.2.1.
Hodnocení a odměňování pracovníků
2.2.2.
Hmotná odměna
2.3.
Motivace v podniku
3.
Alternativní formy motivace
3.1.
McGregorova teorie řízení
3.2.
Alternativní formy motivace a ohodnocení pracovníků
3.2.1.
Obsah samotné práce
3.2.2.
Možnost profesního rozvoje
3.2.3.
Možnost delšího placeného pracovního volna
3.2.4.
Podpora vzdělávacích seminářů
3.2.5.
Přátelský pracovní kolektiv
3.2.6.
Respekt a uznání za odvedenou práci
3.3.
Zhodnocení alternativních forem motivace
4.
Závěr

Úryvek

"2.2 Motivační stimuly
Jelikož každý pracovník představuje samostatnou jednotku, kterou je třeba zohlednit, na počátku každé motivační strategie je nezbytné pracovníky ohodnotit. Soukupová uvádí přehled faktorů nezbytných pro důsledné ohodnocení :
• Hodnocení osobních charakteristik (zodpovědnost, svědomitost)
• Možnosti jejich rozvoje (od toho se odvíjí adekvátní investice do jejich vzdělávání)
• Potenciálu postupu na vyšší pozice (kariérní řád společnosti)
• Hodnocení samotných pracovních výkonů

S hodnocením pracovníků souvisí také jejich odměňování – výrazný motivační prvek
• přímé finanční = základní mzda + odměny a sankce
• nepřímé finanční = příplatky na důchodové připojištění atd.
• nepřímé nefinanční = služební vůz, mobil, možnost čerpat náhradní volno aj.
• nehmotné = účast na rozhodovacích procesech, možnost zastupovat firmu na konferencích, osobní sekretářka, kancelář, parkovací místo, zvýšené kompetence, účast na zaškolování nováčků v kolektivu…
Nehmotné či nepřímé nefinanční formy ohodnocení mohou být považovány za alternativní formu motivace a odměňování pracovníků. Mnoho firem je používá jako doplněk k základním formám ohodnocení a odměny.
V případě mého pracovního týmu jsou nejvýznamnějším stimulem z oblasti odměňování prémie za splnění či překročení daných cílů (přímý finanční stimul) a zvyšování kompetencí (nehmotný motivační stimul).

Hmotná odměna
Tato forma ohodnocení bývá často tím hlavním, co pracovník zohledňuje při nástupu a výkonu své činnosti. „Bývá nejčastěji považována za nejdůležitější stimulační prostředek. Je základem a zdrojem existenčních prostředků pracovníka a jeho rodiny. Hmotná odměna má peněžitou i nepeněžitou formu. Velkou váhu má ve stimulačním a motivačním procesu, spravedlnost v přidělování odměny za práci. Ta má také vliv na pracovní klima a mezilidské vztahy na pracovišti.“
Druhy mezd:
- Časová – mzda se počítá dle odpracovaných hodin
- Úkolová – mzda se odvíjí od počtu či kvality splněných úkolů
- Měsíční – pevně stanovená částka, vyplácena určitý den jedenkrát měsíčně
Nejčastěji bývá kombinovaná fixní měsíční částka, která se navyšuje o pohyblivý bonus v závislosti výkonu pracovníka, což je i případ mých podřízených.
Druhy hmotné odměny mohou být :
a) Minimální mzdové tarify
b) Osobní ohodnocení = složka mzdy, která se stanovuje na základě osobních předpokladů zaměstnance, pracovního nasazení, odbornosti pro vykonávanou práci, celkových dosažených výsledků zaměstnance.
c) Mzdové příplatky za: příplatek za práci přesčas, příplatek za práci ve svátek, příplatek za práci v odpolední směně, příplatek za práci v noci, příplatek za práci v nepřetržitém provozu, příplatek za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém prostředí.
Další formy hmotných odměn pak mohou být:
d) Fond vedoucího.
e) Odměny za odpracovaná léta.
f) Třináctý a čtrnáctý plat.
g) Naturální požitky.
h) Závodní stravování.
i) Příspěvky na zdravotní péči, komerční připojištění nebo důchodové spoření.
j) Sociální služby."

Poznámka

Citace jsou v textu zvýrazněny kurzívou.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera23026
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse