Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > Možné sociální a etické aspekty a rizika nanotechnologií

Možné sociální a etické aspekty a rizika nanotechnologií


Kategorie: Přírodní - ostatní

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Univerzitní studijní programy, Ostrava-Poruba

Charakteristika: Tato práce poukazuje na rizika nanotechnologií z hlediska etického i zdravotního a popisuje nejrůznější pohledy na nanotechnologie. Práce obsahuje například kritiku nanotechnologií, dopad nanotechnologií na společnost, ovlivňování, zkoumání dopadů, hodnocení dopadů. Práce je vhodná jako příprava k ústní zkoušce z předmětu nanotechnologie.

Obsah

1.
Slibování výhod
2.
Kritika nanotechnologií
3.
Dopad nanotechnologií na společnost
4.
Ovlivňování
5.
Zkoumání dopadů
6.
Hodnocení dopadů

Úryvek

"MOŽNÉ SOCIÁLNÍ A ETICKÉ ASPEKTY A RIZIKA NANOTECHNOLOGIÍ
-BÝVÁ ZVYKEM- slibovat všechny představitelné výhody- výrobci a vývojáři vědí, že všichni očekávají zázraky
-není zájem o běžné vynálezy
-všichni chtějí lék na rakovinu, neomezené zdroje energie…

-TEN KDO HOVOŘÍ O NEPROKÁZANÝCH HROZBÁCH- bývá- označován za pesimistu
-obviňován z přeceňování pochybných předpokladů

-KRITIKA NANOTECHNOLOGIÍ- Odborníci- nevidí pouze ohromné možnosti, ale také rizika
- většina je přesvědčena, že varování by vyvolala nadměrné obavy
veřejnosti a vedla by k omezení podpory výzkumu a vývoje

-VEŘEJNOST BY MĚLA VĚDĚT- jaká rizika a výhody přináší každá technologie, aby se mohla rozhodnout, jak na ně
Reagovat

-DOPAD NANOTECHNOLOGIÍ NA SPOLEČNOST- může mít různý rozsah
-nanotechnologie jsou široká oblast- nelze předpovědět jejich dopad
-Nanotechnologie slibují ovlivnit tak mnoho aspektu společnosti, že
předpovědi jsou nejisté, a je těžké je empiricky ověřit.
-vývoj může být i rozvratný-bude možná nutné zavést neobvyklá
bezpečnostní opatření (omezení nebo
zákaz některých výrobků…)
-může zcela změnit současný tradiční průmysl- se všemi sociálními i
dalšími dopady"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x55fe8e86df10e.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
mozne_socialni_a_eticke_aspekty.doc (40 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse