Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Možnosti čerpání finančních prostředků EU

Možnosti čerpání finančních prostředků EU

Kategorie: Evropská unie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá regionální politikou a politikou hospodářské a sociální soudržnosti v obdobích 2004-2006 a 2007-2013 v České republice. Zahrnuje programovací procedury Evropské unie a ČR, principy při financování projektů a finanční nástroje strukturální politiky. Dále se soustředí na základní zásady při sestavování projektů, postupy při jejich vypracovávání a podávání.

Obsah

1
Úvod
2
Regionální politika a politika hospodářské a sociální soudržnosti
2.1
Programovací procedury
2.2
Principy při financování projektů
2.3
Definování rozpočtu EU
2.4
Definování regionů v EU
3
Regionální politika v programovacím období 2000 – 2006
3.1
Cíle
3.2
Nástroje
3.2.1
Strukturální fondy
3.2.2
Iniciativy Společenství
3.2.3
Fond soudržnosti
3.2.4
Inovační akce a technická pomoc
3.3
Operační programy a Jednotné programové dokumenty
4
Regionální politika v programovacím období 2007 – 2013
4.1
Cíle
4.2
Nástroje
4.3
Operační programy
5
Sestavování projektů
5.1
Příprava
5.1.1
Určení cílové skupiny
5.1.2
Hledání partnerů
5.1.3
Rozbor problémů
5.1.4
Analýza cílů
5.1.5
Volba strategie
5.1.6
Definování ukazatelů
5.1.7
Měření
5.1.8
Rizikovost projektu
5.1.9
Plán činností, harmonogram aktivit
5.1.10
Zdroje, harmonogram nákladů
5.1.11
Projektový cyklus
5.2
Vypracovávání
6
Podávání projektu
7
Závěr
8
Přílohy
9
Seznamy
9.1
Seznam užitých zkratek a pojmů
9.2
Seznam grafů, tabulek a obrázků
9.3
Seznam použitých zdrojů

Úryvek

"4.1 Cíle

Na úrovni Evropské unie byl systém zjednodušen a pro programovací období jsou stanoveny následující cíle:
a) Konvergence – náplň cíle je obdobná jako u Cíle 1 a hlavní roli hrají investice do výroby a priorita trvale udržitelného rozvoje regionů NUTS 2, jejichž HDP na obyvatele, měřený paritou kupní síly , nedosahuje 75 % průměru Společenství.
b) Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost – cíl zahrnuje působení na národní i regionální úrovni v oblastech posílení konkurenceschopnosti, atraktivity regionů, podpory inovací a činností směřujících k tvorbě společnosti založené na znalostech, ochrany životního prostředí, snižování nezaměstnanosti a prevence rizik.
c) Evropská územní spolupráce – cíl je inspirován náplní Iniciativy Společenství INTERREG a objektem zájmu je zintenzivnění výměny zkušeností a spolupráce na nadnárodní, mezinárodní a přeshraniční úrovni.

Obecně platí, že v tomto období je vyšší míra spolufinancování ze zdrojů EU, konkrétní nárůst podílu plynoucího ze zdrojů EU je z 75 % na 85 %. Absorpční kapacita pomoci je omezena limitem 4 % HDP členského státu ročně. Pro čerpání prostředků je uplatňováno pravidlo n+3, které stanovuje mechanizmus automatického vyřazování nepoužitých finančních prostředků do 3 let od přidělení .

4.2 Nástroje

Mezi finanční nástroje se nadále řadí strukturální fondy, Fond soudržnosti, iniciativy Společenství, inovační akce a technická podpora. Dalším podpůrným finančním nástrojem je Evropská investiční banka, jejíž zdroje slouží jako půjčka, jsou tedy návratné.

V soustavě strukturálních fondů byla navržena změna úlohy Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu, který s novou náplní měl nést název European Agriculture Found for Rural Development (EAFRD) . Nakonec však byl nový fond společně s Finančním nástrojem pro orientaci rybolovu vyčleněn ze soustavy strukturálních fondů a řešení této otázky přešlo na Společnou zemědělskou politiku. Došlo také ke změnám ve finančním krytí jednotlivých cílů ze strukturálních fondů. Navrhovaný stav je znázorněn v následující tabulce."

Poznámka

Práce obsahuje velké množství grafů a tabulek, ale také kvalitně zpracovaný poznámkový aparát.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera10697
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse