Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Bakalářské práce > > Možnosti využití sociálních sítí v podnikové praxi

Možnosti využití sociálních sítí v podnikové praxiKategorie: Marketing

Typ práce: Bakalářské práce

Škola: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta, České Budějovice

Charakteristika: Základem lidské společnosti je komunikace, k tomu v posledních desetiletích výrazně napomohl internet. Fenoménem posledních let je pak masové propojení lidí pomocí sociálních sítí. Cílem této práce bylo zmapovat situaci v oblasti využívání a rozvoje sociálních sítí, výhody a nevýhody v oblasti komunikace, jejich vývoj a jejich budoucnost. V analýze jsou řešeny možnosti využití těchto sítí v podnikové praxi. Základem hodnocení se staly dva průzkumy. Průzkum v oblasti spotřebitelského trhu hodnotil v jakém rozsahu a s jakým zaměřením využívají sociální sítě lidé v České republice, druhý pak se zaměřil na podnikatelské subjekty a mapoval, jak firmy využívají sociální sítě ke komunikaci se zákazníky a širší veřejností.

Obsah

Obsah
1.
Úvod
2.
Sítě a jejich vývoj
2.1
Charakteristika sítí
2.2
Charakteristika sociálních sítí
2.3
Nejvýznamnější sociální sítě ve světěa u nás
2.3.1
Sociální sítě ve světě
2.3.1.1
Facebook.com
2.3.1.2
Twitter.com
2.3.1.3
Sítěs profesním zaměřením: LinkedIn, Naymz, Xing
2.3.1.4
MySpace.com
2.3.1.5
Hi5
2.3.1.6
Méně významné sociální sítě
2.3.2
Významné sociální sítěv ČR
2.4
České nákupní portály
2.5
Využití sociálních sítí v podnikové i osobní komunikaci
2.6
Využívání sociálních sítí v podnikání
2.7
Sociální síťjako účinný nástroj pracovní komunikace
2.8
Segmentace „přátel“ na sociální síti
2.9
Efektivní prezentace na sociálních sítích
2.10
Nejčastější chyby při komunikaci na sociálních sítích
2.11
Rizika spojená s využíváním sociálních sítí
2.12
Vývoj a budoucnost sociálních sítí
3.
Cíl práce, metodika a hypotézy
3.1
Cíl práce
3.2
Pracovní hypotézy
3.3
Metodika práce
4.
Analýza vývoje a využívání sociálních sítí na českém trhu
4.1
Česko v sociálních sítích
4.2
Vývoj a využití sociálních sítí obyvateli ČR
4.3
Využití sociálních sítí v podnikové praxi
4.4
Zhodnocení výzkumu – diskuze, posouzení stanovených hypotéz
5.
Návrh implementace sociální sítěve vybraném podniku
6.
Závěr
7.Summary
8.
Přehled použité literatury
Seznam obrázků, tabulek a grafů
Seznam příloh

Úryvek

"Komunikace na sociálních sítích neprobíhá však jednostranně, ale cílem je zajistit
zpětnou vazbu formou odezvy a názorů firemních přátel - přátel značky. Tato odezva
však není většinou pro firmu zadarmo, ale firma se musí svým příznivcům odměnit např.
poskytnutím speciální slevy nebo nabídnout specifický produkt, zpřístupnit „nahlédnutí“
do firmy, podílet se na tvorbě brandu a produktů.
V sociální síti lze využít možnosti rychle a operativně měnit formu reklamy podle
okamžitého vyhodnocení odezvy, což u běžných reklamních nástrojů nelze.
Výhodou je, že oproti běžné reklamě je rychlost poskytnutí informací vybraným
zákazníkům velmi vysoká. Pokud firma svou reklamou na síti zaujme, je výsledek akce
velmi příznivý a efektivní a to za velmi nízkých nákladů. Jedná se především o formu
virálního marketingu a šuškandu (WOM – word of mouth ) [14].
Pojetí reklamy na sociálních sítích je daleko širší a plastičtější. Lidé se na
sociálních sítích především baví a přijímají informace daleko vstřícněji bez negativní
odezvy.
2.7 Sociální síť jako účinný nástroj pracovní
komunikace
Sociální sítě a jejich uplatnění na internetu jako fenomén posledních cca 10 let
silně zasahuje do osobního života většiny jedinců ve světě i též v naší vlasti, stále silněji
začínají pronikat i do oblasti pracovní [15].
23
V polovině a hlavně koncem 90. let 20. století se řada společností obávala
zneužívání internetu, kdy při surfováním na něm ztráceli zaměstnanci plno drahocenného
pracovního času, tato obava platí v plno firmách i dnes, ale plno firem a vlastních
zaměstnanců pochopilo, že lze internet používat pro blaho firmy i pro rozvoj pracovníků
samých.
Plno firem pochopilo přínos internetu jako významného zdroje informací, kdy lze
pomocí něho provádět efektivní výzkumy „od stolu“, sledovat konkurenci a zajišťovat
plno potřebných podnikových aktivit. Na druhé straně s využíváním internetu a při
pohybu na sociálních sítích hrozí plno objektivních rizik a to od ztráty výkonnosti
pracovníků až po ohrožení dobrého jména společnosti a i její bezpečnosti [16].
Personální společnost Manpower provedla reprezentativní výzkum ohledně
postavení sociálních sítí v pracovní činnosti ve 33 státech světa, včetně ČR. Z výzkumu
vyplývá, že přínosy z využívání sociálních sítí pracovníky firmy převažují nad
případnými riziky. Vždy záleží na vymezení přístupu, a jaké formy práce na těchto sítích
firma ve svých směrnicích dovolí. Základem práce se sociálními sítěmi by měl být
skutečný efekt z jejich používání, dnes je nelze jednoznačně zatracovat, ale produktivním
způsobem využívat hodnoty, které nabízí."

Poznámka

Práce obsahuje grafy, tabulky i obrázky o rozsahu cca 15 stran.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5478c76ce3d7a.zip (2360 kB)
Nezabalený formát:
Bakalarska_prace___Petr_Martisek.pdf (2547 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse