Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Bakalářské práce > > Možnosti využití trénování paměti seniorů ve vybraných zařízeních sociální péče v Ostravě

Možnosti využití trénování paměti seniorů ve vybraných zařízeních sociální péče v Ostravě

Kategorie: Sociální práce

Typ práce: Bakalářské práce

Škola: Ostravská univerzita Fakulta sociálních studií, Ostrava

Charakteristika: Bakalářská práce pojednává o trénování paměti seniorů v různých typech sociálních zařízení pro seniory v Ostravě. V teoretické části jsou shrnuty dosavadní poznatky z oblasti stáří a stárnutí, aktivizace seniorů, paměti a jejích poruch a trénování paměti. V praktické části je popsán průběh trénování paměti a porovnání tréninku paměti v různých typech sociálních služeb pro seniory. Je popisována skupinová dynamika trénující skupiny a také vztah mezi uživateli a pracovníkem. Na závěr jsou uvedena doporučení pro oblast tréninku paměti seniorů.

Obsah

1.
Úvod
2.
Vymezení
2.1.
Stárnutí
2.2.
Stáří
2.3.
Aspekty stárnutí
2.3.1.
Biologické aspekty stárnutí
2.3.2.
Psychické aspekty stárnutí
2.3.3.
Sociální aspekty stárnutí
3.
Senior a pobytové zařízení
3.1.
Reakce seniora na přechod do pobytové služby
3.1.1.
Vyrovnávací strategie
3.1.2.
Adaptace na nové prostředí
3.2.
Aktivizace seniorů a její význam
3.2.1.
Sociálně terapeutické činnosti
3.2.2.
Aktivizační činnosti
4.
Paměť a její poruchy
4.1.
Definice pojmu
4.1.1.
Kognitivní funkce
4.1.2.
Paměť
4.2.
Fáze paměti
4.3.
Modely paměti
4.3.1.
Senzorická paměť
4.3.2.
Krátkodobá paměť (paměť aktivní, vědomá s omezenou kapacitou)
4.3.3.
Dlouhodobá paměť
4.4.
Poruchy paměti
4.4.1.
Demence
4.5.
Deprese ve stáří a paměť
5.
Trénování paměti
5.1.
Definice pojmu
5.2.
Techniky a metody trénování paměti
5.3.
Na co nezapomenout při trénování paměti v domově pro seniory
5.3.1.
Koncepce jednotlivých lekcí
5.3.2.
Osobnost trenéra paměti
5.3.3.
Česká společnost pro trénování paměti a mozkový jogging
6.
Praktická část
6.1.
Komunitní plánování v Ostravě, pracovní skupina senioři
6.2.
Aktivizace seniorů v pobytových sociálních službách
7.
Charitativní dům sv. Alžběty, denní centrum pro seniory a zdravotně postižené – Domovinka
7.1.
Aktivizace seniorů
7.2.
Výstup z dlouhodobého sledování skupiny
8.
Domov pro seniory – domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace
8.1.
Veřejný závazek
8.2.
Aktivizace seniorů
8.3.
Trénování paměti
9.
Domov se zvláštním režimem – domov Magnolie
9.1.
Poslání služby, cílová skupina
9.2.
Aktivizace seniorů s demencí
9.3.
Specifika trénování paměti osob s onemocněním demence
9.4.
Kazuistika
10.
Srovnání lekcí trénování paměti
11.
Autoři zabývající se trénováním paměti
12.
Evropa seniorům
13.
Závěr
14.
Přílohy (text, tabulky, fotografie)

Úryvek

"1 VYMEZENÍ
1.1 Stárnutí
Stárnutí je specifický, nezvratný a neopakovatelný biologický proces, který je univerzální pro celou přírodu a jehož průběh je nazýván životem. Délka života je přitom geneticky determinována a pro každý druh specifická. (Topinková, Neuwirth, 1995, s. 17). Tak zní jedna z mnoha definic stárnutí. Stárnutí je společností chápáno různě, například jako ztráta soběstačnosti, ztráta autonomie, postupná ztráta lidské důstojnosti, vyšší míra závislosti. Není úplně snadné určit chvíli, od které začíná lidský organismus stárnout. Mnoho lidí si však neuvědomí, že stárnutí nesouvisí pouze se seniorským věkem, člověk začíná stárnout již na počátku puberty (Baláž, 2008)
Na teorii stárnutí můžeme nahlížet z pohledu biologických změn, sociálních a psychologických vlivů.

1.2 Stáří
Stáří je součástí života každého jedince a je zákonitým a dovršujícím procesem vývoje člověka. Světová zdravotnická organizace (WHO) člení období stáří následovně:

60 – 74 let senescence (počínající, časné, nebo také rané stáří)
75 – 89 let kmetství (vlastní stáří – senium)
90 let a více patriarchum (vysoký věk, dlouhověkost)
(Pacovský in Haškovcová, 1990) Chronologický věk však není rozhodující. Mnoho lidí si počátek stáří spojuje s odchodem

do starobního důchodu. Konkrétní průběh stárnutí a stáří je však velmi individuální, a to jak po fyzické stránce, tak psychické. Zajímavostí také je, že v roce 1800 byl za starého považován člověk zhruba čtyřicetiletý, o devadesát let později byl padesátník vnímán jako kmet. (Langmeier, Krejčířová, 1998). V dnešní době se však mnohý šedesátník necítí jako starý. Pohled společnosti však mnohdy bývá rozdílný. „… než se člověk skutečně stane evidentně starým, prožívá relativně dlouhé období, ve kterém je nomenklaturně i sociálně za starého považován, ač se tak necítí“. (Haškovcová, 1990, s. 21)

1.3 Aspekty stárnutí
Aspekty stárnutí rozumíme nejrůznější okolnosti a faktory, které ovlivňují průběh stárnutí a také proces vyrovnávání s touto životní etapou. Aspekty biologické, psychické i sociální jsou zde nastíněny odděleně, nicméně je více než jasné, že se vzájemně ovlivňují a jsou propojeny.(Malíková, 2011)

1.3.1 Biologické aspekty stárnutí
Biologických aspektů stárnutí je velmi mnoho. Některé jsou viditelné již na první pohled, jiné probíhají uvnitř stárnoucího organismu, další se projeví až sekundárně. Zmiňme tedy alespoň ve stručnosti jedny z nejdůležitějších:

 celková atrofie1 všech orgánů a tkání, snížení elasticity orgánů (především v cévním a plicním systému), zmenšení postavy (v důsledku snížení prostoru mezi obratli páteře a ochabnutí svalových buněk)
 snížení činnosti nervového systému (v centrální části i na periferiích), senilní porucha motoriky (udržení rovnováhy, zhoršené pohybové schopnosti), dochází k poruchám spánku - insomnie2
 funkce všech smyslových orgánů se zhoršuje (glaukom3, katarakta4, presbyakuze5, atrofie chuťových pohárků, involuční změny čichových a hmatových buněk)"

Poznámka

Zpracováno na oboru Sociální práce, Katedra sociální práce.
Součástí práce jsou fotografie a tabulky o rozsahu cca 2 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera25325
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse