Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Diplomové práce > > Možnosti využití výtvarné výchovy v hodinách českého jazyka - diplomová práce

Možnosti využití výtvarné výchovy v hodinách českého jazyka - diplomová práce


Kategorie: Pedagogika

Typ práce: Diplomové práce

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Diplomová práce sleduje možnosti využití výtvarné výchovy v hodinách českého jazyka. Teoretická část, která vychází z Rámcového vzdělávacího programu, se věnuje obsahu obou předmětů a jejich očekávaným výstupům. Samostatný oddíl probírá možnosti mezipředmětové integrace a úlohu tvořivosti učitele při motivování žáků. Praktická část zpracovává přípravu na výuku českého jazyka, která se opírá o mezipředmětové vztahy s výtvarnou výchovou, a zachycuje její realizaci na druhém stupni základní školy. Součástí jsou rovněž další návrhy vyučovacích hodin propojujících prvky českého jazyka a výtvarné výchovy.

Obsah

1.
Úvod
2.
Teoretická část
2.1.
Pojetí výtvarné výchovy pro základní vzdělávání
2.1.1.
Inspirace
2.2.
Vzdělávací obsah oboru český jazyk a literatura
2.2.1.
Literární výchova
2.2.2.
Jazyková výchova
2.2.3.
Komunikační a slohová výchova
2.3.
Integrace a integrovaná tematická výuka
2.3.1.
Integrace
2.3.2.
Integrovaná tematická výuka
2.3.3.
Výhody a nevýhody tematického vyučování
2.4.
Tvořivostí učitele k tvořivosti žáka
3.
Praktická část
3.1.
Realizace výuky
3.2.
Další přípravy pro mezipředmětovou výuku českého jazyka a výtvarné výchovy
4.
Závěr

Úryvek

"2. TEORETICKÁ ČÁST

2.1. Pojetí Výtvarné výchovy pro základní vzdělávání

„ Výtvarná výchova je výtvarná podoba lidské cesty k moudrosti.“

Výtvarná výchova pracuje s vizuálně obraznými znakovými systémy, které jsou nezastupitelným nástrojem poznávání a prožívání lidské existence. Tvořivý přístup k práci s nimi při tvorbě, vnímání a interpretaci vychází zejména z porovnávání dosavadní a aktuální zkušenosti žáka a umožňuje mu uplatňovat osobně jedinečné pocity a prožitky. Výtvarná výchova neslouží jako pouhý přenos reality, ale i jako prostředek, který se podílí na způsobu jejího přijímání a zapojování do procesu komunikace.
Obsahem Výtvarné výchovy je prostor dostupný aktivitě a poznávání prostřednictvím výuky. Obsahem předmětu je všechno to, co si žák může zapamatovat, co může přetvářet, nad čím může uvažovat a čím může být ovlivněn. Můžeme ho chápat jako průzkumný prostor, dostupný žákovské aktivitě a poznávání prostřednictvím výuky. Abychom pronikli do obsahu Výtvarné výchovy je potřeba dvou podmínek - smyslové vnímání a výtvarný zážitek. Výtvarný zážitek je důsledkem výtvarného vnímání („vnoření do obrazu“). Reakcí na výtvarný zážitek je vnitřní citová odezva (pocity libosti, rozechvění, znepokojení, apod.), ale i vnější slovní, pohybová, výtvarná, hudební atd. Reakci či její výpověď nemůžeme vynucovat, ale pro učitele i pro žáka je velmi cenná a potřebná, a to jako pramen kulturního poznávání i důležitého sebepoznávání.
Z hlediska učitele je obsah předmětu výběrovým prostorem, protože do vymezeného času výuky se vejde jen malá část obsahu, kterou je třeba na každou vyučovací jednotku pečlivě vybírat. Při výběru by si měl učitel klást otázky po námětu a způsobu společné činnosti (Co, jak a čím budeme dnes se žáky dělat?) a po jejím účelu, smyslu, cíli (K čemu to žákům bude?).
„V etapě základního vzdělávání je Výtvarná výchova postavena na tvůrčích činnostech - tvorbě, vnímání a interpretaci. Tyto činnosti umožňují rozvíjet a uplatnit vlastní vnímání, cítění, myšlení, prožívání, představivost, fantazii, intuici a invenci. K jejich realizaci nabízí Výtvarná výchova vizuálně obrazné prostředky nejen tradiční a ověřené, ale i nově vznikající v současném výtvarném umění a v obrazových médiích.“ Pomocí tvůrčích činností, rozvíjením smyslové citlivosti, a aktivitami založenými na experimentování bychom žáky měli vést k odvaze a chuti uplatnit své pocity a prožitky a zapojit do procesu tvorby a komunikace.
Jaké je cílové zaměření předmětu Výtvarná výchova podle Rámcově vzdělávacího programu (dále RVP)? Je to především chápání umění a kultury v jejich vzájemné provázanosti jako neoddělitelné součásti lidské existence, učení se prostřednictvím vlastní tvorby, která se opírající o subjektivně jedinečné vnímání, cítění, prožívání a představy, dále rozvíjení tvůrčího potenciálu, uvědomování si sebe samého jako svobodného jedince spoluvytváření vstřícné a podnětné atmosféry pro tvorbu, pochopení a poznání uměleckých hodnot v širších sociálních a kulturních souvislostech, tolerantní přístup k různorodým kulturním hodnotám současnosti a minulosti i kulturním projevům a potřebám různorodých skupin, národů a národností, zaujímání osobní účasti v procesu tvorby a chápání procesu tvorby jako způsobu nalézání a vyjadřování osobních prožitků i postojů k jevům a vztahům v mnohotvárném světě."

Poznámka

Některé pasáže práce jsou volně dostupné na internetu.
Práce neobsahuje přílohy.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. Platit převodem z ČSOB a Poštovní spořitelny, službou PaySec 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Rychle, bezpečně a pohodlně.
  Zaplatit za tuto práci přes PaySec >>> Kliknutí na odkaz Vás přesměruje do platebního rozhraní
  Kliknutím na ikonku Vás přesměrujeme do platebního systému, kde si vyberete převod z ČSOB, Poštovní spořitelny nebo platbu PaySec
 5. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera23672
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou, PaySecem nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse