Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Diplomové práce > > Mravní výchova ve školním prostředí

Mravní výchova ve školním prostředí

Kategorie: Pedagogika

Typ práce: Diplomové práce

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Diplomová práce nabízí zpracovaný přehled teorie mravní výchovy se zaměřením na školní prostředí a prevenci poruch chování. V teoretické části je strukturovaný přehled poznatků o mravní výchově, poruchách chování a mravní výchově ve školním prostředí jako prevenci poruch chování. Praktická část uvádí kvalitativní výzkum postojů pedagogů k mravní výchově ve školním prostředí. Závěr shrnuje výsledky výzkumu.
Práce vyznívá pozitivně pro pedagogy, kteří působí jako významní činitelé mravní výchovy. Naopak jako negativní vidí nedostatek kvalitní literatury o mravní výchově a minimální možnosti vzdělávání pedagogů v oblasti mravní výchovy.

Poznámka: Diplomová práce byla hodnocena za A.

Obsah

Úvod

TEORETICKÁ ČÁST

1.
Teorie mravní výchovy
1.1
Charakteristika mravní výchovy
1.1.1
Definice mravní výchovy, její předmět a složky
1.1.2
Vztah mravní výchovy k jiným oborům
1.1.3
Principy mravní výchovy
1.1.4
Prostředky mravní výchovy
1.1.5
Cíle a obsah mravní výchovy
1.1.6
Proces mravní výchovy
1.1.7
Formy mravní výchovy
1.1.8
Metody výzkumu v oblasti mravní výchovy
1.2
Historie mravní výchovy

2.
Teorie poruch chování a jejich prevence
2.1
Poruchy chování
2.1.1
Definice poruch chování
2.1.2
Etiologie a diagnostika poruch chování
2.1.3
Klasifikace poruch chování
2.2
Prevence poruch chování
2.3
Systém péče o děti a mládež s poruchami chování v ČR

3.
Mravní výchova ve školním prostředí jako prevence poruch chování
3.1
Stručná charakteristika školy jako výchovné instituce
3.1.1
Vztah školy a státu
3.1.2
Vztah školy a společnosti
3.1.3
Vztah školy a sociálního prostředí, komunity
3.1.4
Vztah školy a rodiny
3.2
Metody mravní výchovy ve školním prostředí
3.3
Činitelé mravní výchovy ve školním prostředí
3.3.1
Školní prostředí jako činitel mravní výchovy
– „školní klima“
3.3.2
Pedagog jako činitel mravní výchovy
3.3.3
Žák jako činitel mravní výchovy
3.3.4
Jednotlivé vyučovací předměty jako činitelé mravní
výchovy
3.3.5
Mravní výchova ve škole aktivitami mimo vyučování
jako činitel mravní výchovy
3.4
Prevence poruch chování ve školních dokumentech
3.4.1
Školní preventivní program

PRAKTICKÁ ČÁST

4.
Metodologie

5.
Rozbor výzkumu
5.1
Osoby ve výzkumu
5.2
Pohled pedagogů na školu jako činitele mravní výchovy
5.3
Pohled pedagogů na priority a nedostatky mravní výchovy ve školním prostředí
5.4
Vzdělávání pedagogů v oblasti mravní výchovy
5.5
Realizace mravní výchovy jednotlivými pedagogy

Závěr
Resumé
Anotace
Seznam pramenů a literatury
Seznam příloh

Úryvek

"Právo a politologie se podílí na fungování společnosti, dávají vzniknout právním normám, které jsou na rozdíl od norem morálních sankcionovány státem. Sám Jůva ve své starší práci o mravní výchově (r. vydání 1989) uvádí právní vědy jako obor blízký mravní výchově, ale ve svých pozdějších učebnicích pedagogiky (r. vydání 1997) již jmenuje právo a politologii jako jednu ze složek mravní výchovy, dalo by se to snad považovat za velice rychlý vývoj v přiblížení těchto dvou (tří) disciplín v prostředí rozvíjejícího se demokratického režimu po r. 1989, kde se aktivita občana, jeho znalost veřejné sféry a zapojení se do rozhodovacích procesů stala nedílnou součástí jeho sociální reality.


1.1.3 Principy mravní výchovy

Pedagogické principy vznikly na základě zkušenosti pedagogů, byly publikovány v dílech klasiků pedagogické literatury (např. Locke, Rousseau, Komenský, atd.) a odráží hlavní rysy výchovného procesu. V mravní výchově se uplatňují některé obecně platné pedagogické principy, které můžeme najít ve všech složkách výchovy a současně některé principy, které jsou vlastní především mravní výchově.

Z obecných pedagogických principů jde o:
1. princip cílevědomosti
2. princip soustavnosti a důslednosti
3. princip aktivnosti
4. princip názornosti
5. principu uvědomělosti.
6. principu trvalosti
7. princip přiměřenosti

Princip cílevědomosti, na poli mravní výchovy působí jako nutnost vytvoření cílů, kterých má být dosaženo, protože jsou předpokladem pro další navazující kroky mravní výchovy. Cíle jsou individuální dle věku, morální úrovně jedince apod.
Princip soustavnosti a důslednosti mluví o tom, že morální výchova musí mít svůj plán, podle kterého je nepřetržitě vedena. A mravní chování, kterého je dosaženo u jedince v jejím průběhu musí důsledně vyžadováno, tak aby jej jedinec opět nezapomněl.
Princip aktivnosti – mravní chování musí být jedinci nejen ukázáno a vysvětleno, ale jedinec si jej musí okusit i vlastní aktivní činností. „V mravní výchově musíme mít neustále na zřeteli, že jediným měřítkem mravního jednání je mravní čin.“ "

Poznámka

Institut mezioborových studií, Brno (IMS)

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 25 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 450 kreditů (=25Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera30682
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse