Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Mukařovský, Jan: Dílo neklidné a zneklidňující (ze souboru Příklad poezie. K otázce trvalé platnosti Máchova díla)

Mukařovský, Jan: Dílo neklidné a zneklidňující (ze souboru Příklad poezie. K otázce trvalé platnosti Máchova díla)


Kategorie: Literatura

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce předkládá stručné výpisky jedné ze studií ze souboru Příklad poezie. K otázce trvalé platnosti Máchova díla od českého estetika a strukturalisty Jana Mukařovského. Vybírá si studii Dílo neklidné a zneklidňující, kterou stručně rozebírá.

Obsah

1.
Osobnost Karla Hynka Máchy
1.1.
Přirovnání J. W. Goetha k K. H. Máchovi
1.2.
Vstup K. H. Máchy do kulturního života
1.3.
Rozpory - tvorba versus život
1.4.
Máchovy prožitky v jeho dílech
1.5.
Nedokončené práce, fragmenty prací
1.6.
Motivy a opakování slov v Máchově tvorbě

Úryvek

"- stoleté jubileum Máchovy smrti si zaslouží očistit jeho postavu i dílo od idyličnosti a ukázat na vnitřní sílu a energii
- Mácha se vymyká snaze učinit z něj hrdinu(vzor) národa
- rozpor mezi Máchou, jež je obecně představován jako „básník jara a lásky“(s. 16), a dojmem tajemné hrůzy, kterého nabude čtenář po prvním přečtení básně
- nemožnost poznat Máchu úplně (ani jako básníka, ani jako člověka), a to bez ohledu na délku jeho života = přirovnání Goetha k Máchovi => Goethe ani věkem neztratil vitalitu a výbušnost
- situace v Čechách: vytváření a formování národní inteligence, a to z řad úředníků, učitelů a kněží, kteří jsou selského původu, ale přesto zůstávají loajální k feudálnímu řádu => za tohoto stavu vstupuje do kulturního života Mácha jako jeden z prvních Pražanů, jako „neklidné dítě přerozujícího se města“, v němž se cítí jako „vykořeněný cizinec“ (s.18); i soukromá korespondence ukazuje Máchovy pocity jako pocity člověka nemilovaného, nemilujícího a osamělého => tyto pocity jsou promítnuty například do Máje a Cikánů

- „kapitola život a dílo“(s. 18) naznačuje velké rozpory:
• např. zažitá představa Máchovy podoby = „zasněný rozervanec oddaný snění“(s.18)
X skutečnost- vynikající student, krasavec, impulsivní, rozverný
• ani Máchovo básnění nelze brát doslovně; může být úmyslně vložena romantická ironie, což je zřetelné například v doslovu ke Křivokladu

=> u Máchy neplatí zjednodušení: poezie = výraz života, ale z druhé strany je téměř jisté, že se Máchova díla promítá velká dávka vlastních prožitků; například:
• Večer na Bezdězi = zobrazené události korespondují se záznamy v deníku
• Krkonošská pouť = téměř doslovné vylíčení Máchova snu také zaznamenaném v deníku
=> v jiných dílech např. v Márynce se setkává realita (detailní popis ranní toalety) a „éterický zjev Márinčin“ => nastává otázka: „ Kde končí literatura a nastává život?“(s.20)"

Poznámka

Psáno heslovitě.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x47f7b5b4b9495.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
Dilo_neklidne_a_zneklidnujici.doc (39 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse