Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Multi-level marketing - TATO PRÁCE NENÍ DOČASNĚ KE STAŽENÍ!!!

Multi-level marketing - TATO PRÁCE NENÍ DOČASNĚ KE STAŽENÍ!!!

Kategorie: Marketing

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o praktickou část maturitní práce, která se zevrubně věnuje historii, vývoji a popisu systému multi-levelového marketingu spolu s psychologií tohoto způsobu prodeje. Druhá část práce je zaměřena na 2 anketní šetření - Image MLM u veřejnosti a Průzkum chování distributorů.

Obsah

1.Co je MLM
1.1
Historie a vývoj
1.2
Základní princip MLM
1.3
Proč se jedná o podnikání
1.4
Jak cestuje výrobek
1.5
Výhody a nevýhody MLM
1.5.1
Výhody MLM
1.5.2
Nevýhody MLM
1.6
Jak poznat zákonný MLM od nezákonného
1.6.1
Prodej vs. nábor
1.6.2
Vstupní poplatek
1.6.3
Odběry zboží
1.6.4
Reálná hodnota zboží
1.7
Podle čeho posuzovat MLM firmu
1.7.1
Jak posuzovat produkt
1.7.2.
Požadavky na dobrý systém (marketingový plán)
1.7.3
Požadavky na majitele firmy
1.8
Klasický vs. načítací systém
1.8.1
Klasický systém
1.8.2
Načítací systém
1.8.3
Porovnání systémů
2.0
Psychologie prodeje
2.1
Vlastní rozvoj a motivace
2.2
Styk se zákazníky
2.2.1
Vlastnosti úspěšného prodejce
2.2.2
Techniky prodeje produktu
2.2.2.1
Navázání kontaktu se zákazníkem
2.2.2.2
Průběh prodeje
2.2.2.3
Uzavření prodeje
2.3
Budování organizace – sítě distributorů
2.3.1
Dvě chyby v budování sítě distributorů
2.3.2
Možný postup v budování sítě
2.4
Kroky k úspěchu
2.4.1
Sen
2.4.2
Závazek
2.4.3
Seznam
2.4.4
Kontaktování
2.4.5
Setkání
2.4.6
Budování vztahů a růst
2.4.7
Plánování a konzultace
2.4.8
Duplikace
2.5
Prezentace
2.5.1
Příprava prezentace
2.5.2
Metoda AIDA
2.5.3
Pravidla prezentace
3.
Anketní šetření
3.1
Zásady při tvorbě dotazníku
3.1.1
Vytvoření seznamu informací
3.1.2
Určení způsobu dotazování
3.1.3
Specifikace cílové skupiny
3.1.4
Konstrukce otázek
3.1.5
Konstrukce dotazníku
3.1.6
Pilotáž
4.0
Anketní šetření: Image MLM u veřejnosti
4.1
Průběh sběru dat (dotazník 1)
4.2
Výsledky anketního šetření: Image MLM u veřejnosti
4.3
Závěr z anketního šetření (dotazník 1)
5.0
Anketní šetření: Průzkum chování distributorů
5.1
Průběh sběru dat (dotazník 1)
5.2
Výsledky anketního šetření: Průzkum chování distributorů
6.0
Závěr
6.1
Poděkování
Seznam použité literatury
Seznam grafů
Seznam příloh
Přílohy

Úryvek

"2.4.8 Duplikace

Opakujte kroky 3 až 7. Pro rozvoj vašeho podnikání nesmíte stagnovat. Víte-li čeho chcete dosáhnout a přijali-li jste MLM jako nástroj k uskutečnění svých cílů, tedy, jste-li dostatečně motivováni, bude vás práce bavit a vaše podnikání růst.
Duplikace obnáší, že budete učit kroky k úspěchu ostatní spolupracovníky, stejně jako vy sami budete opakovat výše uvedený postup.
Dalo by se to shrnout větou: Učit se, dělat a učit principy k dosažení úspěchu.
Jen tak sami dosáhnete úspěchu.

2.5 Prezentace

Již několikrát jsem zde zmínil slovo prezentace. Nyní je na čase, podívat se na tuto problematiku trochu blíže, neboť v MLM podnikání hraje důležitou roli.
Prezentace může sloužit jako prostředek k různým cílům. My se však zaměříme na význam prezentace v MLM. Zde může sloužit ke dvou účelům:
Zaprvé se jedná o přímý prodej, kde prezentujeme vlastní produkt zájemci či zájemcům, za účelem uzavření obchodu.
Zadruhé může prezentace plnit roli při představování byznysu prospektorům, které chceme zapojit do našeho podnikání.
Mohlo by se zdát, že obě tyto situace lze uskutečnit i jinak, než formou prezentace. To je sice pravda, v průběhu času se ale, vzhledem ke své efektivnosti, začala používat výhradně prezentace. Její efektivita je dána pravidly, které jsou pro prezentaci typická a která se skvěle hodí k prostředí a atmosféře v MLM obchodování.
Prezentace je forma zprostředkování informací.
Na rozdíl od přednášky, která má především informovat posluchače, má však prezentace za úkol nejen informovat a představit myšlenku či nápad, ale i ovlivnit či přesvědčit určitou cílovou skupinu, za současného použití médií (folie na meotaru, pc prezentace, tabule, apod.). Pokud média zaujímají větší část podání, hovoříme již o prezentaci. Centrum pozornosti se tedy liší od přednášky, kde hraje hlavní roli řečník.

Prezentace se vyznačuje tím, že informace jsou nabízeny:
• se zvláštním záměrem, směřujícím k určitému cíli (uzavření prodeje, podepsání smlouvy s prospektorem apod.)
• a to názorným a poutavým způsobem

Bylo již řečeno, že prezentace je forma zprostředkování informací. Ty jsou zprostředkovány jen tehdy, dostane-li se sdělení k posluchači a ten je schopen ho přijmout nebo pochopit. To mj. znamená, že prezentující musí navazovat na jejich znalosti, dosažené vzdělání nebo zájmy.

Zde je potřeba vyvarovat se snaze své téma naprosto vyčerpat (sdělit všechny svoje odborné znalosti a zkušenosti), ta má za následek jen naprosté vyčerpání publika. Vlastní odborné znalosti jsou nutné, ale mají sloužit k cíli prezentace, bylo by chybou, aby se samy staly cílem prezentace."

Poznámka

TATO PRÁCE NENÍ DOČASNĚ KE STAŽENÍ. ZA VZNIKLÉ PROBLÉMY SE OMLOUVÁME. Seminárky.cz

Z části je práce psána v heslech. Některé pasáže pocházejí z této URL. http://www.multilevelmarketing.cz/page/1174.uvodni-slovo/
Obsahuje grafy a přílohy

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera9374
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse