Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Multidimenzionální data v systému OLAP

Multidimenzionální data v systému OLAP

Kategorie: Programování, Informační systémy

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá problematikou multidimenzionálních dat v systému OLAP (zkratka analytického zpracování dat), zejména jejich vizualizací na dvourozměrné obrazovce. Stručně je zde rozebrán způsob uložení dat v multidimenzionální databázi a formální popis struktury dat v hyperkrychli. Následuje velmi podrobná klasifikace grafů přihlížející zejména na jejich použitelnost pro vizualizaci multidimenzionálních dat a pro demonstraci při oficiálních prezentacích, kde hraje největší roli názornost. Poslední částí práce je popis etap vývoje rozhraní informačního systému pro vizualizaci multidimenzionálních dat.

Obsah

1.
Úvod
1.1
Výhody a nevýhody vizualizace
1.2
Formulace cílů
2.
OLAP
2.1.1
Hvězdicové schéma
2.1.2
Schéma sněhové vločky
3.
CPM – Cube presentation model
3.1
Logická vrstva
3.2
Prezentační vrstva
4.
Operace nad multidimenzionální kostkou
5.
Klasifikace grafů
5.1
Jednoduché grafy
5.1.1
Sloupcový graf
5.1.2
Řádkový graf
5.1.3
Bodový a čárový graf
5.1.4
Koláčový graf
5.2
Skupinové grafy
5.2.1
Skupinový sloupcový a řádkový graf.
5.2.2
Skupinový čárový a skupinový oblastní graf
5.3
Skládané grafy
5.3.1
Skládaný sloupcový graf
5.3.2
Skládaný řádkový graf
5.3.3
Burzovní graf
5.4
Souřadnicové grafy
5.4.1
Souřadnicový oblastní graf
5.4.2
Graf rozptýlení
5.4.3
Bublinový graf
5.5
Kombinované grafy
5.6
Speciální grafy
5.6.1
Mapové grafy
5.6.2
Stromové grafy
6.
Dokumentace k projektu
6.1
Specifikace požadavků
6.2
Analýza
6.2.1
Typ grafu
6.2.2
Technologie vizualizace
6.2.3
Technologie OLAP
6.3
Návrh řešení
6.3.1
Klient
6.3.2Server
6.4
Popis řešení
6.4.1
Flash
6.4.2
PHP
7.
Závěr
8.
Přílohy

Úryvek

„1.1 Výhody a nevýhody vizualizace dat
Výhody grafické reprezentace dat jsou nesporné. Je zcela evidentní, že čas potřebný pro zpracování informací lidským mozkem z obrázku je nesrovnatelně menší než jejich textový popis. Jako příklad může posloužit obrázek 1.1.
(Obrázek 1.1)
Porovnáním s textovou alternativou informace, která může vypadat například takto: „Zelený
strom“, lze navíc zjistit, že množství předávaných informací vyplývajících z grafické reprezentace je neskonale větší. Z obrázku je evidentní počet větví, přesný odstín zeleně nehledě na to, že z textového popisu nebyl jasný ani takový základní fakt, jako jestli se jedná o listnatý či jehličnatý strom. Analogicky při vizualizaci velkého množství dat nejpravděpodobněji v podobě grafu si lze již z letmého pohledu na takovýto graf udělat představu o jeho maximech, minimem, monotónnosti a rychlosti stoupání či klesání hodnot v závislosti na patřičných veličinách. Zatímco porovnáváním číselných hodnot lze přehlédnutím snadno dospět k chybě, tato možnost při odezírání hodnot z grafů rapidně klesá a to i při rozsáhlém objemu dat.
Operace s daty v jejich grafické podobě mohou být v závislosti na kvalitě uživatelského rozhraní vysoce intuitivní a to i při ne příliš detailních znalostech uživatele ohledně problematiky analytického zpracování dat. Rovněž výsledky těchto operací v grafické podobě mohou být velmi názorné a přímo použitelné pro prezentace těchto znalostí i pro publikum, které o složitých technologiích nutných k dosažení těchto výsledků nemusí mít ani ponětí.
Mezi nevýhody vizualizace dat patří zejména snížení online přístupnosti. Uživatelé alternativních či mobilních zařízení mohou mít se zobrazením grafiky problémy. Pravdou ovšem zůstává, že systémy pro analýzu dat nejsou určeny k volnému přístupu pro veřejnost a proto nejsou problémy tohoto typu nikterak fatální. Je však třeba mít tento aspekt na mysli, poněvadž to v některých případech může zabraňovat univerzálnímu masovému nasazení vizualizační technologie v praxi.
Další nevýhodou grafické reprezentace dat je její náročnost na paměť. Ukládání, přemísťování a zpracování grafických dat se oproti jejich textové formě exponenciálně zesložiťuje, stoupá jak náročnost na hardware, tak komplikovanost softwaru určenému k manipulaci s daty v takovéto formě. Tyto problémy se však odsunou do pozadí, pokud se vizualizovaná data budou používat pouze pro reprezentaci výstupu analytických operací.
1.2 Formulace cílů
Práce s multidimenzionálními daty a zejména jejich vizualizace patří mezi jedny z nejintenzivněji zkoumaným problematik v součastnosti. Technologii OLAP používanou pro analýzu těchto zevrubně popisuje následující kapitola OLAP. V souvislosti se samotnou vizualizací je třeba specifikovat model uložení dat, o kterém pojednává kapitola 3 Cube presentation model a následně operace nad těmito daty (viz 4 Operace nad multidimenzionální kostkou). Problematika zobrazení těchto dat nebo jejich části na dvourozměrnou plochu monitoru je řešena v kapitole 5 obsahující podrobnou klasifikaci běžně používaných grafů.
Vyjasněním těchto formálních podkladů se zjistí základní principy směrodatné pro vývoj
softwarové části práce, jejíž geneze je pak strukturovaně popsána v kapitole 6 Dokumentace
k projektu.“

Poznámka

Bakalářská práce z Fakulty informačních technologií z VUT v Brně. Práce je ve formátu Adobe Acrobat (*pdf). V textu se objevují obrázky, grafy, tabulky a schémata. Čistý text dosahuje cca 30 stran. Součástí textu jsou i tyto přílohy: manuál a zdrojové texty.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera19971
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse