Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Multikulturální výchova jako prevence intolerance a rasismu - slovensky

Multikulturální výchova jako prevence intolerance a rasismu - slovensky


Kategorie: Sociologie, Humanitní cizojazyčné práce

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce charakterizuje rasismus a intoleranci, popisuje jejich projevy a cílové skupiny. V závěru se autor pokouší navrhnout způsoby, jakými se dá proti těmto jevům bojovat v rámci výchovy v rodině a ve škole.

Obsah

1.
Rasismus
2.
Intolerance
3.
Projevy
4.
Výchova v rodině a škole

Úryvek

" Pán Frantiok ďalej načrtáva problematiku intolerancie, čiže neznášanlivosti. Hovorí, že sa prejavuje neprijatím odlišných spôsobov, správania a názorov od svojich vlastných.
Rasizmus a intolerancia sa najčastejšie uplatňujú voči menej početnej skupine ľudí, voči národnostným menšinám. Národnostná menšina je historicky vzniknutá skupina ľudí, ktorú spojuje spoločný pôvod. V štáte predstavuje menšinu vzťah majority k minorite. Práva jednotlivých národnostných menšín i minoritných skupín sú obsiahnuté v základnej legislatíve štátu. Listina Základných práv je súčasťou Ústavy.
Za objekty prejavov rasizmu sa u nás považujú hlavne rómske minority. Na druhej strane však musím uviesť i to, že je dokázané v minulosti i v súčasnosti napádanie žiakov rómskymi deťmi.
V boji proti intolerancii, čiže neznášanlivosti môže pomôcť práve dobrá výchova v rodine. Ako negatívne pôsobiaci faktor je uvedený práve vplyv masmédií, ktoré síce venujú rasovej problematike pozornosť, ale informujú predovšetkým o negatívnych javoch a neprinášajú žiadne modelové riešenia krízových situácií..."

Poznámka

Reakce na článek P. Frantioka.
Práce s nízkou informační hodnotou.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: socx0009.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Multikulturalni_vychova.doc (33 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse