Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Multikulturní prostředí v zahraničních společnostech

Multikulturní prostředí v zahraničních společnostech

Kategorie: Řízení lidských zdrojů, Etnologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Univerzita Karlova Filozofická fakulta, Praha 1

Charakteristika: Práce si klade za cíl seznámit s problematikou multikulturního prostředí v zahraničních firmách. V první části autor charakterizuje obecný pojem a poté seznamuje s postupy při vytváření multikulturního prostředí. Dále práce radí, jak uspět v tomto prostředí a jaké vlastnosti bychom měli mít, pokud se v něm chceme prosadit. Autor doporučuje firmám pořádání multikulturních tréninků, při nichž si zaměstnanci prohlubují své specifické znalosti a dovednosti. V následující částech představuje nejen hlavní zásady komunikace, ale i rizika, s nimiž se při ní můžeme potýkat.

Obsah

1.
Úvod
2.
Vznik multikulturního prostředí
2.1
Pojem diverzita
2.2
Sestavení multikulturního pracovního týmu
2.3
Vedení multikulturního pracovního týmu
2.4
Schopnosti manažera multikulturního týmu
2.5
Firemní kultura
3.
Jak uspět v multikulturním prostředí
3.1
Charakterní znaky multikulturního prostředí
3.2
Důležité vlastnosti pro práci v multikulturním týmu
3.3
Rady odborníka na multikulturní prostředí
3.4
Přístup k práci v multikulturním prostředí
4.
Multikulturní trénink
4.1
Cíle multikulturního tréninku
4.2
Typy a formy multikulturního tréninku
4.2.1
Informační trénink
4.2.2
Kulturně orientovaný trénink
4.2.3
Trénink orientovaný na interakci a komunikaci
4.2.4
Interkulturální asimilátor
5.
Komunikace v multikulturním prostředí
5.1
Základní prvky multikulturní komunikace
5.2
Hlavní zásady multikulturní komunikace
6.
Emoce a zdvořilost v jazycích a kulturách
6.1
Vyjadřování emocí
6.2
Verbální a neverbální komunikace
6.3
Pravidla verbální a neverbální komunikace
6.4
Význam usmívání
6.5
Oslovování
7.
Rizika multikulturní komunikace
7.1
Kulturní šok
7.2
Podpora a tréninkové moduly multikulturní komunikace
7.2.1
Kulturně specifické přístupy k řešení problému
7.2.2
Dopad kulturně specifických motivačních a kontrolních mechanismů
7.2.3
Charakteristické znaky krizových situací při jednání
8.
Závěr

Úryvek

"1. Vznik multikulturního prostředí

Česká republika se na začátku třetího tisíciletí mění rychleji než kdykoli předtím – hospodářsky, politicky i kulturně. Nová situace s sebou nese také potřebu uspět v kontaktu s partnery, kteří mají nejen odlišný jazyk, ale i kulturu.
Díky globalizaci se stírají hranice mezi jednotlivými zeměmi. Konkrétně globalizace ekonomie a obchodu způsobuje, že v současné době mnoho pracovních pozic vyžaduje působení v mezinárodních společnostech, tedy v multikulturním prostředí. V nadnárodních společnostech vznikají multikulturní týmy se zaměstnanci, kteří mají odlišné tradice i styl přemýšlení. Tyto kultury se v rámci jednotnosti týmu musí propojit, což často není jednoduché.

1.1 Pojem diverzita

Klíčovým slovem, při popisování multikulturního prostředí, je odlišnost tzv. diverzita. Diverzita je v České republice poměrně novým pojmem; zejména v souvislosti s firemní kulturou. Obecně lze termín diverzita či různorodost vysvětlit jako uznání, akceptování a ocenění rozdílů mezi lidmi. Každý člověk je jedinečný, každý má jiné vidění světa, jiné názory, jinak zpracovává své zkušenosti, jinak spolupracuje. Každý si přináší do svého pracovního života jinou kulturu. A to je jeden z prvních a důležitých momentů, s kterým se setkávají všechny mezinárodní společnosti. V těchto nadnárodních společnostech nastávají situace, kdy se různé kultury střetávají více či méně často. Tyto kultury je nutné propojit. Firmu, která se rozhodne pro mezinárodní spolupráci s různými kulturami, čeká těžký boj.

1.2 Sestavení multikulturního pracovního týmu

Při sestavování multikulturního týmu se společnost, s největší pravděpodobností, bude potýkat s národnostními předsudky a se zvládnutím jazykových bariér. Komunikace v mezinárodním týmu vyžaduje mnohem větší otevřenost a snahu obou stran. Společný jazyk je jedním z nástrojů, který lidi spojuje. Je tedy nutné, aby si lidé mezi sebou vzájemně rozuměli, proto by se mělo stále pracovat na zkvalitnění jazykových schopností všech zaměstnanců. Je také důležité akceptovat rozdíly jednotlivých kultur a vytvořit vhodné podmínky, aby lidé všech národností měli pocit, že pracují pro jednu firmu. Tato firma by se měla připravit na to, že sestavit kvalitní mezinárodní tým bývá mnohdy finančně a časově náročné. Pokud se podaří sestavit sehraný tým a lidé jsou na spolupráci v multikulturním týmu kvalitně připraveni, výsledný efekt bývá vysoký. Zaměstnanci si mohou vzájemně předat nejen zkušenosti z pracovní problematiky, ale vzájemně si mohou rozšířit obzory, naučit se novým dovednostem a konzultovat své názory a postoje."

Poznámka

Seminární práce z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, pro předmět Základy pedagogiky.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera19857
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse