Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Muzeum - racionalita, užitek a specifika chování spotřebitele - esej

Muzeum - racionalita, užitek a specifika chování spotřebitele - esej


Kategorie: Spotřebitelské chování, Humanitní - ostatní

Typ práce: Eseje

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zamýšlí nad tím, kteří lidé navštěvují muzea a ukazuje, které faktory při rozhodování zda navštívit, nebo nenavštívit tuto instituci, vstupují do hry. Druhá část popisuje co ovlivňuje spokojenost návštěvníka a upozorňuje na nesnadnost získání zpětné vazby.

Obsah

1.
Cíle muzea
2.
Kultura a spotřebitel
3.
Jaký klient navštěvuje muzeum
4.
Návštěva muzea
4.1
Náklady
4.2
Čas
4.3
Energie
5.
Očekávání a spokojenost
5.1
Problematika výzkumu spokojenosti

Úryvek

“Cílem muzea je uspokojovat potřeby a přání určitého okruhu lidí a pak dále výchovná a vzdělávací funkce. Do marketingu nepatří fyziologické potřeby (pociťujeme-li nějaký nedostatek), ale přání, pomocí nichž se potřeby uspokojují. Specifickými potřebami jsou potřeby vyššího řádu jako například navštívit muzeum.
Jak se spotřebitel rozhoduje při koupi záleží na společenské vrstvě, rodině, věku, stupni životního cyklu, povolání, vnímání, kultuře…
Kultura má nejširší a nejhlubší vliv na spotřebitele obecně. U institucí jako jsou muzea a galerie to platí dvojnásob. Kultura vyúsťuje v různé způsoby chování a rozumíme tím prostředí, které na nás jako na návštěvníka muzea bude působit. Člověk se hodně zajímá o to co kupuje (má vysoké zaujetí), ale jsou zde podstatné rozdíly mezi produkty.
Muzeum navštěvují podle mého názoru hlavně zákazníci, kteří hledají rozmanitost nebo jsou doma a mají mnoho volného času. Tito zákazníci hledají akce podle reklam, letáků a chtějí vidět pokaždé jinou expozici, ale většinou nemají k této činnosti dostatečné množství peněz.
Každý zákazník, který navštíví muzeum nejdříve popřemýšlí o nákladech se kterými je návštěva muzea spojena. Je pravdou, že jsou i volné vstupy do muzeí, ale stejně jsou tu nějaké minimální náklady jako je doprava, občerstvení…Pokud budeme rozebírat zákazníka, který navštíví muzeum ve dnech kdy není možnost volného vstupu tak je s touto návštěvou spojeno mnoho nákladů nad kterými je potřeba se trochu zamyslet."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x47979780d2feb.zip (7 kB)
Nezabalený formát:
Muzeum-racionalita.doc (35 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse