Myšlení

Kategorie: Psychologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se v souvislém, přehledném textu zabývá myšlením. Nejprve je definuje a poté popisuje základní myšlenkové operace, druhy a formy myšlení. Popisuje také řešení teoretických a praktických problémů, myšlenkové chyby a kritické myšlení. Závěr je věnován myšlení a řeči, poruchám myšlení a jeho rozvíjení. Příloha obsahuje seznam veškerých českých slov příbuzných slovu myšlení.

Obsah

1.
Úvod
2.
Pojem myšlení
2.1
Myšlenkové operace
2.1.1
Analýza a syntéza
2.1.2
Srovnávání a třídění
2.1.3
Abstrakce a konkretizace
2.1.4
Dedukce a analogie
2.2
Druhy myšlení
2.2.1
Konvergentní myšlení
2.2.2
Divergentní myšlení
2.2.3
Další druhy myšlení
2.3
Formy myšlení
2.3.1
Pojem
2.3.2
Soud
2.3.3
Úsudek
2.4
Řešení problémů teoretických i praktických
2.4.1
Zásady pro řešení problémů
2.5
Myšlenkové chyby
2.6
Kritické myšlení
2.7
Myšlení a řeč
2.8
Poruchy myšlení
2.9
Rozvíjení myšlení
3.
Závěr
4.
Seznam použité literatury
Příloha – seznam slov příbuzných k podstatnému jménu myšlení

Úryvek

“2.2 DRUHY MYŠLENÍ

Nejčastěji autoři uvádějí dva druhy myšlení. Konvergentní a divergentní. Lze ale odlišit i další, např. emocionální myšlení nebo, v západní kultuře ne tak často užívané, vizuální myšlení. Toto rozlišení vypovídá o směřování celého myšlenkového procesu.

2.2.1 Konvergentní myšlení

Konvergentní myšlenkový proces směřuje, nebo lépe hledá jedno řešení. Vychází ze známých schémat. Někdy se též označuje jako produktivní či sbíhavé.

2.2.2 Divergentní myšlení

Divergentní myšlení naopak hledá různá nová, originální řešení, směřuje k více možnostem. Hovoříme o něm jako o tvořivém či tvůrčím myšlení, můžeme ho označit též jako rozbíhavé.

2.2.3 Další druhy myšlení

Mezi další druhy myšlení můžeme zařadit emocionální myšlení, na které mají velký vliv emoce a to jak kladné, tak záporné. Neopírá se tedy pouze o logické argumenty, ale připouští vliv citových.
V řadě východních filozofií je běžný typ vizuálního myšlení, tedy myšlení v obrazech. Úzce souvisí s meditačními technikami.

2.3 FORMY MYŠLENÍ

2.3.1 Pojem

„Pojem je nenázorné myšlenkové zachycení třídy objektů nebo jevů, jež mají společné vlastnosti, jež lze podobným způsobem užívat nebo něco podobného do nich očekávat.“ 3) Pojem je řečové vyjádření. Nutně v sobě tedy již obsahuje určitý stupeň abstrakce a zobecnění. Jednoznačnost pojmů je dána nejen tím, co označují (čtverec je jednoznačný pojem), ale také (nebo zejména) stupněm našeho poznání, vzdělání, zkušeností. Jiný obsah a rozsah téhož pojmu (např. vzduch) bude mít žák 2. třídy a jiný student chemie. Z výše popsaného je zřejmé, že jednoznačných pojmů není mnoho a spadají hlavně do oblasti matematiky a příbuzných věd. Mnoho pojmů je spojeno velmi úzce s naší osobní zkušeností, kterou do obsahu pojmu promítáme. Jiný obsah pojmu domov bude mít dítě vyrůstající v harmonické rodině, jiný dítě z dětského domova.

2.3.2 Soud

Soud je vyjádřením vztahu mezi dvěma či více pojmy. Nejčastěji tvrdíme, či popíráme zda spolu dva či více pojmů souvisí a jak. Častěji než v psychologii se s pojmem soud setkáváme v logice.

2.3.3 Úsudek

Také úsudek patří spíše do logiky. Vyjadřuje vztah mezi dvěma soudy. Zde také narazíme na pojem premisa označující soud, z něhož vycházíme. Je nasnadě, že nesprávná premisa vede k nesprávnému úsudku. Vycházíme-li z mylného předpokladu je pouze shodou náhod nebo vlivem dalších okolností, dojdeme – li ke správnému výsledku."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera13964
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse