Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Myšlení Herakleita z Efesu

Myšlení Herakleita z Efesu

Kategorie: Filozofie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce, podávající rozbor hlavních motivů díla antického myslitele Herakleita z Efesu, v úvodu poznamenává, že existují jen sporé znalosti o jeho životě. Výklad významných prvků Herakleitova učení je poté započat poukazem na programovou nesrozumitelnost a víceznačnost jeho jazyka. Práce rozebírá motiv života jako spánku a možnost procitnutí z něj skrze porozumění logu. Vysvětluje význam tohoto pojmu a v závěru naznačuje, jak má být jeho pochopení dosaženo. Text je prokládán citacemi zlomků Herakleitova díla.

Obsah

1.
Nejasné zprávy o Herakleitově životě a smrti
2.
Herakleitovo učení a dílo
2.1.
Záměrná nesrozumitelnost
2.2.
Herakleitova filosofie
2.2.1.
Život jako spánek
2.2.2.
Možnost procitnutí a společný svět
2.2.3.
Porozumění logu
2.2.4.
Kosmos
2.2.5.
Cesta ke společnému světu

Úryvek

"Herakleitos své dílo píše záměrně nesrozumitelně.A to proto, aby mu porozuměli jen ti,jenž jsou toho schopni.Zachovalo se nám 129 zlomků, většina z nich je vytržena z kontextu a je nemožné určit jejich pořadí. Stížností na sloh díla bylo plno už v Antice. Sám Aristotelés uvádí v Rétorice na Herakleitově větě příklad toho, jak se nemá psát, protože interpunkcí vzniká dvojí smysl. Diogenes Laertský zase zapsal anekdotu o Sokratovi, kterému dal Euripidés přečíst Herakleitův spis a tázal se ho na mínění: "Čemu jsem porozumněl,je výborné. Myslím, že i to, co jsem nepochopil. Ale je tu třeba jakéhosi délského potápěče." ("délský potápěč " se stal symbolem schopnosti výkladu, původně byl délský snad proto,že kolem ostrůvku Délu prý potápěči sbírali ve velkých hloubkách perly.)
Herakleitova filosofie je zaměřena na samotný život. Nezamýšlí se nad blaženým spočinutím na vrcholu, ale to, co ho zajímá je živá pulsující masa, náš život, naše každodenní existence: Život je rozpolcen, příkladem je sen: Když spíme a sníme, jsme pány sebe samých, tvoříme si své světy podnícené vlastní fantasií, jsou reakcí na naše přání,prožitky,jde o naše úmysly. O pravé skutečnosti však v té chvíli nevíme.Uavíráme se sami do sebe. Život má v sobě prapůvodní sklon uzavírat se. Naše požitky jsou takovým spánkem, ty požitky, které si sami připravujeme, které nás uspokojují, kterými si tvoříme náš "vlastní kosmos" - konečný a ohraničený,založený,rozvíjející se i končící naší osobou a vědomím.
Snažíme se nevnímat konflikt našeho nitra, ale chápeme a zjišťujeme, že nám do tohoto vlastního světa cosi proniká, něco, co má vnější podnět,co pramení vně. A to nám do našeho iluzorního žití zasahuje, narušuje ho, rozkládá, ničí jej. Nezávisle na naší vůli se k jednomu našemu přidružuje druhé protikladné, svádí s ním boj a my se tak ocitáme ve věčném kolotoči střídajících se protikladů. Zákonitě pak musí nastat v našem životě chvíle, kdy zjistíme, že celkově naše žití nemá smysl, že celkově se nikam neposouváme,že se ocitáme ve statickém nic.
A právě zde vidí Herakleitos možnost procitnutí z polosnu a to tak, že se vymaníme z pout vlastního světa, rozboříme námi vytvořené hranice a objevíme ono společné - společný svět. Objevíme boj nesourodého ústící v jednotu a tento boj je třeba nejen uvidět, ale také se ho aktivně zúčastnit, vypovědět válku všemu, co by nás chtělo znovu uspat: vlastním cílům, vlastní fantazii, vlastním požitkům. Důležité vůbec nejsou naše vlastní snahy, ale to společné, obecné, to,co trvá v ustavičném boji, v ničení,které je tvořením.
"Pro smysl této řeči však, který je bytostný, provždy zůstávají lidé i dříve, než (ji)slyšeli, i zprvu (ji)vyslechnuvše.Neboť ač vše povstává podle této řeči,podobají se nezkušeným, kdykoli se pokusí o taková slova a činy,jaké já vykládám, rozděluje každý bytostně a vysvětluje, jak to s ním jest. Ostatním lidem však je utajeno to, co činí, když bdí, jako je jim tajno, co dělají, když spí."
(zlomek B1, překlad Patočkův)
"Nechápající jsou vždy lidé:
jak před tím, než slyšeli jsoucí řeč,
tak i když ji slyší poprvé.
Ač se všechno děje podle oné řeči,
podobají se nezkušeným,
když zakoušejí taková slova i taková díla,
jaká já vykládám,
když rozlišuji podle jejich jednotlivé přirozenosti
a ukazuji, jak se to s nimi má.
Ostatním lidem však zůstává skryto, co činí, když bdí,
tak jako zapomínají, co dělají, když spí. "
(zlomek B1,překlad Kratochvílův)
Herakleitos se vyjímá z celku těch, kteří nerozumí "oné řeči" - logos. Tím, že chápe logos, může uchopit i jednotný smysl a z jeho postu pak hodnotit složeninu člověka a následně ji rozebrat, rozložit. Obyčejný,"nechápající" člověk nic takového udělat nemůže, nemůže proniknout a rozložit sebe sama, tak jako spící nemůže analysovat svůj sen. Takový člověk pak existuje bez základního smyslu, chybí mu podstata, základ bytí - bdění bez pochopení logu se stává prázdnou smysluprostou přítomností."

Poznámka

Text není výrazně členěn.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera22523
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse