Mzdové výpočty


Kategorie: Daňová problematika

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce nejprve definuje základní pojmy, jakými jsou pracovní doba, či různé typy mezd. Poté uvádí postup pro výpočet mzdy, včetně tabulek daňových pásem a slev na dani. Na závěr je vloženo 9 příkladů na výpočet mzdy bez řešení.

Obsah

1.
Pracovní doba a doba odpočinku
2.
Mzda
2.1
Úkolová
2.2
Časová
2.3
Podílová
2.4
Minimální
2.5
Minimální hrubá mzda
2.6
Průměrná mzda
2.7
Životní minimum
3.
Příklady k procvičení
4.
Výpočet mzdy
5.
Daňová pásma
6.
Slevy na dani

Úryvek

"Mzda
 zaměstnanci přísluší mzda za vykonanou práci
 zaměstnavatelé samostatně rozhodují o formě základní mzdy:
 úkolová - mzda závisí na množství kvalitní práce (vadná práce není placená)
- vhodná pro manuální dobře kvalifikovanou a měřitelnou práci (např. šička,
soustružník)
- zaměstnanec ví, kolik peněz si vydělá při splnění určitého úkolu
(pokud bude rychlejší, udělá více práce a vydělá si více)

 časová - zaměstnanec je odměňován podle času práce
- nejčastěji používaná
- používá se u většiny administrativních prací, aj.
- zaměstnanec zná svou hodinovou mzdu

 podílová - velikost mzdy je stanoven jako určitý podíl na dosažených výsledcích
- využívána v obchodě, kdy obchodník je zainteresován na objemu prodeje
(např. pojišťovnictví, dealer,...)
- pracovník je více motivován
-> vyšší motivace pracovníka -> vyšší přínos pro firmu

Minimální mzda – stanovena vládním nařízením
Minimální hrubá mzda (1.1.2007 – 7 955 Kč)
Průměrná mzda (1.1.2007 – cca 20 000 Kč)
Minimální mzda je vyšší než životní minimum pro jednotlivce (1.1.2007 – 3 126 Kč)"

Poznámka

Práce se řídí daňovými sazbami pro rok 2007. Obsahuje tabulky.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x467a9db1d20c2.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Mzdove_vypocty.doc (60 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse