Název Goodness Staženo

Struktura daňové soustavy ČR - přednášky

Práce stručně popisuje strukturu daňové soustavy ČR. Uvedeno je členění veřejných příjmů, přímých a nepřímých daní, ostatních daňových příjmů.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Daňová problematika

571x

Daňová soustava - výpisky z přednášek

Jedná se o výpisky z přednášek z VOŠ z předmětu finanční poradenství na téma daňová soustava. Práce se zabývá základními prvky daňové soustavy, zdaňov... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Daňová problematika

515x

Mzdové výpočty

Práce nejprve definuje základní pojmy, jakými jsou pracovní doba, či různé typy mezd. Poté uvádí postup pro výpočet mzdy, včetně tabulek daňových páse... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Daňová problematika

499x

Daň z příjmů fyzických a právnických osob

Práce se věnuje daním z příjmů fyzických a právnických osob. V rámci daní fyzických osob charakterizuje daňové rezidenty a nerezidenty, vyjmenovává, c... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Daňová problematika

155x

Mezinárodní zdanění - přednášky

Přednášky obsahují veškerou problematiku mezinárodního dvojího zdanění, daňových úniků, opatření k zamezení dvojího zdanění, určení rezidence podle zá... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Daňová problematika

100x

Sociální pojištění a veřejné zdravotní pojištění v ČR

Práce charakterizuje systém sociálního pojištění a veřejného zdravotního pojištění v České republice. U obou oblastí uvádí zákony, které danou problem... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Daňová problematika

85x

Daňové teorie

Práce předkládá daňové teorie. Zabývá se daňovou propedeutikou. Klasifikuje daně. Sleduje daňové principy, incidence, Lorenzovu křivku, teorii majetko... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Daňová problematika

84x

Daně v Evropské unii

Zápisy z přednášek z předmětu Daně v Evropské unii poskytují obecný náhled do problematiky daní a dále také problematiky nejvýznamnějších daní, jak ji... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Daňová problematika, Evropská unie


84x

Daňová soustava ČR

Základní prvky daňové techniky - daně, přímá daň, nepřímá daň. Daň - funkce daní (alokační, redistribuční, stabilizační. Tlaky na tvorbu daňové sousta... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Daňová problematika

73x

Daňový systém v ČR

Práce popisuje daňový systém ČR. Charakterizuje veřejné finance, příjmy rozpočtů a daňový systém. Zaměřuje se na český systém, kde sleduje jednotlivé ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Daňová problematika

64x
1  2  3  4  5  »