Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Mzdy, zdravotní a sociální pojištění

Mzdy, zdravotní a sociální pojištění


Kategorie: Účetnictví

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, příspěvková organizace, Bzenec

Charakteristika: Práce pojednává o ekonomické maturitní otázce na téma mzdy, zdravotní a sociální pojištění. Charakterizuje mzdy, jejich druhy, rozebírá výpočty mezd a zdravotní a sociální pojištění.

Obsah

1.
Charakteristika mezd
2.
Druhy mezd
3.
Výpočet mzdy
4.
Zdravotní pojištění
5.
Sociální pojištění

Úryvek

"4.1. Charakteristika mezd, druhy mezd
• Mzda je odměna za práci v pracovním poměru
• Jedná se o peněžité plnění (příp. i naturální mzdu), poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci
• Zaměstnavatel poskytuje svým zaměstnancům mzdu za vykonanou práci a za její výsledky podle podmínek dohodnutých v pracovní smlouvě
• Hrubá mzda může zahrnovat základní mzdu, náhradu mzdy a výkonnostní složky mzdy (např. příplatky, prémie, odměny)
Druhy mezd
Základní formy mezd
1. Mzda časová
2. Mzda úkolová
3. Mzda podílová
4. Mzda kombinovaná (smíšená)
Mzda časová
• Zaměstnanec je odměňován podle času práce na základě hodinové mzdy

Mzda úkolová
• Závisí na množství kvalitní práce
• Vychází z normování práce (zaměstnanec ví, kolik a v jaké kvalitě má vyrobit za určitý čas počet výrobků, jeho práce je kontrolována)

Mzda podílová (provize)
• Velikost mzdy je stanovena jako určitý podíl na dosažených výsledcích
Mzda kombinovaná (smíšená)
• Kombinací předchozích forem mezd"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x56e6de2695dc1.zip (18 kB)
Nezabalený formát:
Mzdy.doc (59 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse