Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Nabídka a poptávka - maturitní otázka

Nabídka a poptávka - maturitní otázka


Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Maturitní otázka se zaměřuje na téma nabídky a poptávky. Definuje hlavní pojmy, věnuje se elasticitě poptávky a také si všímá tržní ceny a jejích funkcí. V závěrečné části se práce zabývá dokonalou a nedokonalou konkurencí, u nedokonalé uvádí její typy – monopol, oligopol, monopolistickou konkurenci, monopson a také oligopson.

Obsah

1.
Poptávka
1.1
Zákon poptávky
1.2
Elasticita poptávky
1.3
Neelastická poptávka
2.
Nabídka
2.1
Zákon nabídky
3.
Tržní cena
4.
Konkurence
4.1
Dokonalá konkurence
4.2
Nedokonalá konkurence

Úryvek

"Poptávka a nabídka
Poptávka je ochota a schopnost kupujícího na určitém místě, v určitém čase a za určitou cenu kupovat službu nebo statek.

Agregátní poptávka – poptávka po všech druzích výrobku na celém trhu.
Dílčí poptávka – poptávka po jednom druhu zboží.
Individuální poptávka – poptávka jediného konkrétního kupujícího.

Rozhodující pro poptávku je cena.

Zákon poptávky: s rostoucí cenou poptávka klesá.

Kromě ceny mají na poptávku vliv ještě následující faktory:
1. Změna cen substitutů a komplementů.
2. Demografické změny.
3. Změny ve velikosti příjmů obyvatel.
4. Změny v preferenci zákazníků.

Elasticita poptávky:
• Jestliže se zvýšením ceny sníží poptávka je poptávka elastická.
• Jestliže se zvýší příjem následkem poklesu ceny, je poptávka elastická.

Neelastická poptávky je tehdy, jestliže:
• prodáváme nezbytné statky
• je těžké najít substituty
• statky jsou relativně levné
• je obtížné odložit nákup

Nabídka je množství zboží, které chtějí výrobci ochotni dodat na trh v určité ceně.

Agregátní nabídka – nabídka veškerého zboží na trhu
Dílčí nabídka – jeden druh zboží od různých výrobců
Individuální nabídka – nabídka jednoho konkrétního výrobce.

Rozhodující pro nabídku je cena."

Poznámka

Práce je psaná v bodech. Klíčové pojmy jsou barevně zvýrazněny.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4d1b9428721b5.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Nabidka_poptavka_MO.doc (39 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse