Nadace

Kategorie: Právo

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá nadacemi. V úvodu je popsána základní charakteristika nadací. Dále se autor zaobírá založením, statutem a zánikem nadace. Další část pojednává o nadačních orgánech. V závěru jsou pak uvedeny nadace působící v České republice.

Obsah

1.
Úvod
2.
Nadační jmění
3.
Kdo může nadaci zřídit a kde
4.
Nadační listina
5.
Statut nadace
6.
Vznik nadace
7.
Zrušení a zánik nadace
8.
Orgány nadace
8.1
Správní rada
8.2
Dozorčí rada
9.
Použití majetku nadace
10.
Nadace v ČR
10.1
Člověk v tísni

Úryvek

„Orgány nadace

Správní rada
Správní rada spravuje majetek nadace, řídí činnost a rozhoduje o všech záležitostech nadace nebo nadačního fondu. Správní rada vydává statut a rozhoduje o jeho změnách, rozhoduje o sloučení, volí nové členy správní rady a dozorčí rady a další činností, které vymezuje zákon o nadacích a nadačních fondech.
Správní rada musí mít nejméně 3 členy, pokud jich má více, její počet musí být dělitelný třemi, není-li v nadační listině uvedeno jinak. Členem správní rady může být pouze fyzická osoba, která je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná a není ona ani osoba jí blízká k nadaci v pracovněprávním nebo obdobném vztahu.
Funkční období správní rady je 3 roky. Znovuzvolení člena správní rady je možné, pokud to nadační listina nestanoví jinak.První členy správní rady jmenuje zřizovatel, popřípadě vykonavatel závěti, nejsou-li jmenování v závěti.
Předseda správní rady svolává a řídí jednání správní rady. Není-li v nadační listině jinak, je potřeba k přijetí rozhodnutí správní rady, souhlasu většiny členů správní rady. Pokud se při hlasování počet hlasů sobě rovná, je rozhodující hlas předsedy správní rady.

Dozorčí rada
Dozorčí rada je kontrolním orgánem nadace. Dozorčí rada musí být zřízena vždy, jestliže nadační jmění je vyšší než 500 000 Kč. V jiných případech může být dozorčí rada zřízena a nemusí, pokud to stanový nadační listina nebo statut nadace. Mezi činnosti dozorčí rady patří kontrola plnění podmínek stanovených pro poskytování nadačních příspěvků, dohled nad správností vývoje činnosti v souladu s právními předpisy, nadační listinou a statutem nadace. Upozorňuje správní radu na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění a další činnosti, které vymezuje zákon o nadacích.
Funkce člena dozorčí rady je neslučitelná s funkcí člena správní rady.
Není –li zřízena dozorčí rada, vykonává její působnost revizor, pro jehož výkon funkce platí obdobně ustanovení zákona upravující výkon funkce dozorčí rady.

Použití majetku nadace
Majetek nadace smí být použit pouze v souladu s účelem a podmínkami stanovenými v nadační listině nebo ve statutu nadace jako nadační příspěvek a k úhradě nákladů souvisejících se správou nadace. Náklady související se správou nadace musí vést nadace odděleně od nadačních příspěvků.
Osobě, které byl nadační příspěvek poskytnut s účelem pro který byla nadace zřízena, musí tento příspěvek použít v souladu s podmínkami stanovenými nadací. Pokud tak neučiní, musí vrátit příspěvek nadaci nebo náhradu v penězích ve lhůtě stanovené nadací. Musí také prokázat, na žádost nadace, k jakému účelu příspěvek užil.
Nadace nesmí vlastním jménem podnikat, s výjimkou pronájmu nemovitostí, pořádání loterií, tombol, veřejných sbírek, kulturních, společenských, sportovních a vzdělávacích akcí. Nadace nesmí použít svého majetku k nabytí majetkové účasti na jiných osobách, nestanoví-li zákon o nadacích jinak.“

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera3229
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse