Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Nadaní a skutečnost v našich školách

Nadaní a skutečnost v našich školách


Kategorie: Pedagogika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce zabývající se problematikou nadaných žáků na českých školách. Text nejdříve uvádí definici nadaného žáka, poté vypisuje faktory ovlivňující rozvoj nadání. Informuje také o komplikacích výchovy talentovaných žáků. Dále seznamuje se systémem péče těchto žáků v ČR, zejména s legislativou. Praktická část obsahuje tři šetřené příklady z českých škol, kdy bylo zjišťováno, zda vybrané základní školy evidují nadané žáky, případně, jak s nimi učitelé pracují.

Obsah

1.
Úvod do problematiky
1.1.
Faktory ovlivňující rozvoj nadání
1.2.
Diferenciace okruhů nadání
1.3.
Možné komplikace výchovy talentovaných žáků
2.
Systém péče v České Republice
2.1.
Legislativní podpora vzdělávání nadaných žáků
3.
Výzkumný projekt
3.1.
Šetření č.1
3.2.
Šetření č.2
3.3.
Šetření č.3
4.
Mé závěry

Úryvek

"3.3. Šetření č. 3

Region: Praha
Lokalita: Praha 8
Počet žáků ve škole: 524
hoši: neevidují dívky: neevidují

Personální obsazení
Počet pracovníků celkem pedagogických pracovníků: 42.

Žáci nadaní:
a) oficiálně vyšetření v PPP
• žádný z žáků nebyl vyšetřen v PPP

Žáci nadaní:
b) ostatní nadaní, které učitelka vytipovala
• 5.třída – 1 nadaný žák
• všeobecně nadaný, podle rodičů první projevy již v předškolního věku - přibližně ve 3 letech znal abecedu a čísla, ve 4 letech četl, počítal (sčítal, odečítal). To vše bez zvláštního přístupu, pouze formou hry a zábavy
• ve škole se jeho nadání projevuje rychlým chápáním, většinou mu stačí látku 1x maximálně 2x vysvětlit, uvědomuje si souvislosti, chápe problematiku látky
• doma se víceméně neučí, pouze na testy a samozřejmě vypracovává domácí úkoly
• nikdy nebyl vyšetřen v PPP, IVP nemá
• ve škole se mu učitelé nijak zvlášť nevěnují, jednají s ním stejně jako s ostatními žáky
• rodiče vnímají, že by se syn mohl rozvíjet rychleji a dále a v běžné třídě s běžným pedagogickým přístupem se jeho rozvoj „brzdí“
• z tohoto důvodu rodiče hledají vhodné gymnázium.

Žáci nadaní:
c) ostatní nadaní s individuálním plánem (zák. 561/04 Sb.)
• na této škole není žádný žák s IVP

Žáci nadaní:
d) nadaní, přeřazení do vyššího ročníku
• Žádný z žáků nebyl přeřazen do vyššího ročníku


4. Mé závěry

Jak jsem uvedla v úvodu mého šetření, bylo poměrně těžké nalézt školu, ve které by byli nadaní žáci resp. jejíž pedagogický personál by vnímal přítomnost nadaných žáků. V těchto školách jsem také pociťovala neochotu spolupracovat. Naopak učitelé, kteří ve svých třídách či školách nadané žáky mají, byli velmi ochotní spolupracovat.
Dále mě překvapilo, že ani v jedné ze škol nebyly děti, které by byly pro své nadání vyšetřené v PPP či by měly IVP. Zdá se, že se nadanými dětmi nikdo příliš nezabývá.
Z toho si vyvozuji závěr, že učitelé jsou často demotivovaní a vykazují „syndrom vyhoření“ v případě, že považují učení za nepodnětné a stereotypní, výuka není žáky „oživována“.
Učitelé nadaných žáků na mě působili dynamičtěji a energičtěji, dalo by se z toho vyvodit dvojí: "

Poznámka

Tato práce je kompilačního charakteru. Čerpá z následujících nepřiznaných zdrojů: http://www.seminarky.cz/detaily-11000; www.csicr.cz/upload/TZ_-_umi_skoly_pracovat_s_nadanymi_zaky.pdf; http://www.talent-nadani.cz/texty/o_nas.html; http://www.nuov.cz/instituce-na-ktere-je-mozne-se-obratit; http://www.seminarky.cz/detaily-18290.
Práce pro předmět Teorie a metodika výchovy, Pedagogická fakulta.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera19351
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse