Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Nadnárodní právo mezinárodních obchodních transakcí – Lex mercatoria (Aplikační problémy)

Nadnárodní právo mezinárodních obchodních transakcí – Lex mercatoria (Aplikační problémy)

Kategorie: Právo

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o zevrubný popis principu aplikace nadnárodního práva u mezinárodních obchodních transakcích. V práci je vysvětlen pojem Lex mercatoria, jeho historie, definice, součásti a aplikace. V závěru autor přináší i návrhy na možné zlepšení situace.

Obsah

1.
Úvod
2.
Lex mercatoria
2.1.
Historie pojmu
2.2.
Mezinárodně jednotné právu na počátku 20. století
2.3.
Definice pojmu
2.4.
Součásti lex mercatoria
2.5.
Aplikace
2.6.
Odkazování na lex mercatoria
2.7.
Případy rozhodování dle lex mercatoria
2.9.
Vztah k příbuzným jevům
3.
Doporučení
4.
Závěr
Literatura

Úryvek

"2.7. Případy rozhodování dle lex mercatoria
Konečný rozhodčí nález v případu č. 9246 z roku 1996, rozhodčí soud u Mezinárodní obchodní komory v Paříži.
V případu se rozhodovalo o přiznání provize ze smlouvy mezi principalem (Egypt) a jeho výlučným obchodním zástupcem (Rakousko), který ve sporu vystupoval jako žalující strana. V prvním stupni byly poplatky žalobci přiznány. Ve druhém stupni byla vznesena otázka rozhodného práva, které se mělo na vztah uplatnit, jelikož si strany smluvní právo samy nesjednaly. Žalující strana byla toho názoru, že pokud byla smlouva uzavřena v Egyptě, byla tam částečně plněna a jedna ze smluvních stran je egyptským subjektem, tak by se smlouva měla řídit egyptským právem. Druhá strana nezaujala v tomto případě žádné stanovisko.
Rozhodčí soud však nepřijal argumentaci žalobce a rozhodl v souladu s řádem o rozhodném právu tak, že se na vztah použije lex mercatoria, vymezeného jako „the body of rules of international commerce which have been developed by practise and affirmed by the national courts (lex mercatoria).“

Konečný rozhodčí nález č. 8365/1996 rozhodčího soudu při MOK v Paříži
Strany sporu si ve vzájemné smlouvě sjednali doložku podřizující smlouvu „mezinárodnímu právu“. Rozhodčí soud přijal stanovisko, že tato doložka se má vykládat jako „výběr rozhodného práva obsahující mezinárodní obchodní zvyklosti a obecné zásady právní (lex mercatoria)“.

Konečný rozhodčí nález č. 5953/1989 rozhodčího soudu při MOK v Paříži
Ve rozhodčím řízení mezi americkou a španělskou společností ohledně dodávek uhlí rozhodčí soud stanovil, že pokud se strany nedomluvili na rozhodném právu, použijí se na řešení sporu „zvyklosti mezinárodního obchodu, jinak známé také jako lex mercatoria“.

Mezitímní rozhodčí nález v případě č. 6149 z roku 1990, rozhodovaný rozhodčím soudem při MOK v Paříži.
V řízení o neoprávněném obohacení a o promlčení nároku vyplývajícího ze tří souvisejících kupních smluv požadovala žalující strana aplikaci lex mercatoria v podobě Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží z roku 1980. Tento požadavek vyplýval z faktu, že ani jedna strana nebyla příslušníkem státu, který by byl smluvní stranou této mezinárodní úmluvy (Korea, Jordánsko). Dle rozhodčího soudu se strany měly výslovně domluvit na rozhodném právu a aplikace lex mercatoria tak byla odmítnuta.

Jedním z nejdůležitějších faktů v polemice o lex mercatoria je i to, že některé národní soudy uznaly nestandardní použití lex mercatoria v mezinárodní obchodní praxi a zajistily tak jeho vynutitelnost státní mocí. Jedním z příkladů je rozhodnutí rakouského národního soudu v případě Ticare vs. Norsolor, který povolil aplikaci lex mercatoria, i když se na jeho použití strany ve smlouvě výslovně nedomluvily, aniž by si smluvily, že rozhodčí soud by byl zmocněn rozhodovat jako amiable compositeur. Rozhodčí soud v tomto případě rozhodoval na základě dobré víry inspirované lex mercatoria, nikoli na základě národního práva. Obě instance národních soudů toto rozhodování připustily, mimo jiné i s odkazem na řád rozhodčího soudu při MOK v Paříži, který povoluje rozhodování dle amiable compositeur.
Další případ, kdy národní soudy povolily aplikaci lex mercatoria, aniž by si ji strany ve smlouvě dojednaly, byl rozhodován v Itálii. Případ August Topfer and Co. GmbH. vs. Fratelli Damiano rozhodoval rozhodčí soud na základě Evropské dohody o mezinárodní obchodní arbitráži. Dle italského Nejvyššího soudu Supreme Court (Corte di Cassacione) lex mercatoria existuje, přestože jde jen o podobu obyčejových pravidel s proměnlivým obsahem. Obchodníci zúčastnění na mezinárodním obchodu představují společnost, která nemá jasnou a pevnou strukturu a instance. Tato společnost nemá suverenitu a ani možnost vynucení dodržování svého práva skrze mocenský aparát, proto se výkonem obrací na státní moc. Z tohoto případu se dovozuje, že pokud jde o rozhodčí nálezy postavené na lex mercatoria silou vůle stran, její aplikaci před národními soudy nic nestojí v cestě, což se nedá říci o ostatních případech, ze kterých toto nevyplývá. Poté by uznání aplikace lex mercatoria zůstala otevřenou."

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera9060
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse