Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Náhradní rodinná péče

Náhradní rodinná péče


Kategorie: Pedagogika

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3, Přerov

Charakteristika: Práce se zaměřuje na náhradní rodinnou péči. Rozepisuje formy náhradní rodinné péče jako jsou adopce, pěstounská péče nebo ústavní výchova.

Obsah

1.
Formy náhradní rodinné péče
1.1.
Adopce
1.2.
Pěstounská péče
1.3.
Ústavní výchova

Úryvek

"Při volbě nejvhodnější formy jsou sledována hlediska
- sociálně právní
- etická
- psychologická

Rozhodnutí přísluší soudu a odboru sociálně právní ochrany dětí.

A) OSVOJENÍ ( ADOPCE)
Manželé přijímají za své dítě jiných rodičů.

Podmínky :
- zrušení práv a povinností skutečných rodičů ( úmrtí, nepečování o dítě, neprojeví
zájem déle jak ½ roku, zřekli se práv)
- osvojitelé budou plnit výchovnou a hospodářskou funkci
- přiměřený věkový rozdíl mezi osvojencem a osvojitelem
- povinná 3 měsíční předadaptační péče( většinou v délce až 1 rok)
- adopcí vznikají vztahy jako ve skutečné rodině
Žadatelé o osvojení : lékařské doporučení, občanské zhodnocení, psychologické vyšetření v manželské poradně
Dítě : lékařské vyšetření, psychologické vyšetření

Formy : a) zrušitelná /1.stupně/ - lze ji rozhodnutím soudu zrušit, v rodném listě jsou vlastní
i adoptivní rodiče
důvod zrušení : projeví-li se závažná duševní porucha
b) nezrušitelná /2.stupně/ - nelze zrušit,v rodném listě jsou místo skutečných rodičů
zapsáni adoptivní / v matrice i biologičtí rodiče/
Pozn. většinou až v jednom roce, prognózu duševního
vývoje nelze spolehlivě dříve určit
- u nezrušitelné adopce vzniká svazek zcela totožný s vlastní
rodinou.Od r.1983 může adoptovat dítě i osamělá dítě.

B) PĚSTOUNSKÁ PÉČE
Jde o svěření dítěte do péče jiné osoby, uskutečňuje se na základě Zákona o pěstounské
péči.
Je určena pro děti, pro kteé není možné osvojení / nelze zrušit práva a povinosti
skutečných rodičů, defektní dítě, útavní péče není vhodná/.
Je zde značná pomoc státu / přídavky, odměna pěstounům/.
F o r my :
a) individuální – manželé přijímají do pěstounské péče 1 dítě „cizí“/rozhoduje soud/
b) skupinová -
. na manželském principu – v pěstounské péči je skupina dětí různého
věku a pohlaví ,do 10 dětí včetně vlastních.Dítě nemá jejich jméno, právně
není jejich vlastním / Dr. Matějček doporučuje 6 dětí – intenzita vztahů
se oslabuje, někdo na to doplácí/. Mezi pěstouny a dítětem vznikají vztahy
jako ve skutečné rodině. Pomoc ze strany státu – větší byt, rodinný domek.
V ý h o d y : výchova sourozeneckých skupin
. na principu mateřském / SOS dětské vesničky / 10-12 domků
Součástí obce, města /Chvalčov, Doubí u Prahy, Brno – Medlánky/
- matka pečuje o skupinu dětí / 6-7 dětí/, je bezdětná, prostředí
podobné rodinnému
- matka : 25-45 let, vyučení, dobrý zdravotní stav, bezúhonnost
- odborný kurz/ 3 měsíce /
- pomoc pedagoga, psychologa /řešení výchovných programů/
- matce pomáhá t e t a / od 20 let/, nákupy, praní prádla, v době volna
- matka má nárok na dovolenou, dny pracovního volna
- sociální zajištění matky po odchodu do důchodu / byt, atd/

C) ÚSTAVNÍ VÝCHOVA
Kojenecké ústavy / do 1 roku/
poskytují sociální, zdravotní a výchovnou péči
spadají pod Ministerstvo zdravotnictví
Dětské domovy 3-18 / příprava na povolání – 26 let/
- dětské domovy rodinného typu s předpokládaným dlouhodobým pobytem
- o umístění v DD rozhoduje soud / ředitel žádá o zrušení výchovy – 18,19 let/
- výchova v samostatné jednotce / rodinná buňka/ 6-8 dětí
- děti různého věku a pohlaví
- 2 vychovatelé se střídají, včetně nočních služeb
- 2-3 děti samostatný pokoj, v DD obývací pokoj, cvičná kuchyň, sociální
zařízení
- DD má kuchyň, prádelnu, dílnu, zahradu, izolace
- Program rozvije osobnosti / dříve výchovný plán, zpracovávají vychovatelé/
- možnost ubytování osamělé matky s dítětem
- prodloužení pobytu do 26 let / pravidla režimu jiná/
- při odchodu peněžitá pomoc / až 15 000/
- odchod z DD / podnájem, pronájem, sociální byt, Dům na půl cesty, vlastní byt/"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x54113d41dcb16.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Nahradni_rodinna_pece.doc (40 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse