Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Nakládání s odpady ve městě Valašské Meziříčí - skládka TKO

Nakládání s odpady ve městě Valašské Meziříčí - skládka TKO

Kategorie: Ekologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta, Brno

Charakteristika: Semestrální práce do předmětu chemické a fyzikální procesy zpracování odpadů vyučovaném na Mendlově zemědělské a lesnické univerzitě v Brně s cílem seznámení se s nakládáním s odpady ve městě Valašské Meziříčí a historií a provozem řízené skládky tuhého komunálního odpadu v přilehlé městské části Hrachovec. Semestrální práce rovněž obsahuje základní popis technologie skládkování tak, aby byla pochopitelná každému, v jehož okolí se nachází skládka tohoto typu.

Obsah

Abstrakta
1.
Úvod
1.1.
Pojmy stanovené zákonem
2.
Nakládání s odpady ve městě Valšské Meziříčí
2.1.
Řízení skládka odpadů Hrachovec
2.1.1.
Základní údaje o skládce (zařazení do skupiny)
2.1.2.
Popis skládky
2.1.3.
Historie výstavby skládky
2.1.4.
Charakter a účel skládky
2.1.5.
Zabezpečení skládky
2.1.6.
Technologie skládkování
2.1.7.
Monitoring skládky
2.1.8.
Způsob rekultivace skládky
2.1.9.
Rozšíření skládky TKO
2.2.
Sběrný dvůr odpadů
2.2.1.
Základní údaje
2.2.2.
Popis sběrného dvora
2.2.3.
Technické řešení sběrného dvora
2.3.
Třídící linka odpadů
2.3.1.
Základní údaje
2.3.2.
Technický popis zařízení
2.3.3.
Druhotné využití separovaného odpadu
2.4.
Technologické a technické zázemí TS
3.
Závěr
Použitá literatura
Přílohy

Úryvek

"2.1.5. Zabezpečení skládky
Ochrana skládky proti pronikání povrchových vod z okolí skládky do těsněného prostoru:
- drenáž po obvodě skládky zachycuje dešťové vody a případné výtoky znečištěné vody ze skládky a odvádí je do soustavy sběrných jímek, odkud jsou z části rozstřikovány na skládku a zbytek je odváděn do kanalizace.
Těsnící a drenážní systém skládky:
- průsaková kanalizace pro zajištění odvodnění a zaizolování dna nově budovaného rozšíření skládky TKO
- hydroizolační folie PENEFOL S 950 o tloušťce 1,6 mm je z obou stran krytá geotextilií IZOCHRAN. Na folii bylo rozhrnuto 20 cm filtrační vrstvy štěrkopísku a 15 cm štěrkodrti. Do dna skládky jsou položeny dvě větve kanalizačního sběrače z betonových trub, které jsou osazené na betonových pražcích a zasypány štěrkopískem. Větve kanalizace jsou vyústěny do sběrných jímek.
- ocelová štětová stěna podél potoka Zahrádek pro vytvoření záchytné vany k zabránění kontaminace podzemních vod, zachycení splachových vod ze skládky a k ochraně tělesa skládky před zvýšenou hladinou potoka Zahrádek v období přívalových srážek.
Nakládání s průsakovými vodami:
- voda ze skládky je jímána do tří jímek a odtud čerpána na skládku, kde dochází k jejímu částečnému odpařování a část opět protéká skládkou. Čerpací jímky jsou gravitačně propojeny a přebytečná skládková voda je odváděna do kanalizačního sběrače, který odvádí skládkové vody na ČOV Valašské Meziříčí.
Nakládání se skládkovým plynem:
- skládka produkuje skládkový plyn s rozdílným stupněm vývoje, a tedy i s rozdílným obsahem CH4 v jednotlivých částech skládky. V současné době se neuvažuje o využívání produkovaného skládkového plynu i přes vypracovaný projekt pro odplynění skládky.

2.1.6. Technologie skládkování
O provozu skládky musí být veden provozní deník. Deník obsahuje tyto záznamy:
- technické údaje o zařízení
- druh a množství odpadů přijatých ke zneškodnění
- sídlo původce odpadů nebo oprávněné osoby
- výsledky analýzy odpadů specifikovaných v provozním řádu
- denní technické údaje o provozu skládky
- provozní havárie, poruchy a způsob jejich odstranění
- provedená měření a odběry vzorků
- výsledky monitorování vlivu zařízení na životní prostředí

Těleso skládky je budováno hutněním jednotlivých vrstev odpadu a jejich překrýváním vrstvou inertního materiálu. Maximální mocnost zhutněné vrstvy odpadu bez překrytí inertním materiálem je 2 m. Doporučená mocnost hutněné vrstvy je 0,3 – 0,5 m. Mocnost krycí vrstvy je 0,4 m. Bez ohledu na mocnost uložené vrstvy odpadu je maximální interval mezi překrytím odpadu inertní vrstvou 1 týden."

Poznámka

Přehledně zpracované. Práce obsahuje tabulky i obrázky.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera6933
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse