Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Náklady na jakost

Náklady na jakost

Kategorie: Management, Výrobek

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá podstatou a strukturou nákladů vztahujících se k jakosti výrobků. Snaží se poukázat na souvislosti mezi jakostí a jejím dopadem na ekonomiku firmy. Nastiňuje, jakým způsobem je možné tyto nedostatky odstranit. Nejprve je definován termín náklady na jakost a jsou popisovány modely monitorování těchto nákladů, poté je navržen postup managementu pro zabezpečování bezvadné produkce.

Obsah

1.
Úvod
2.
Podstata nákladů na jakost
3.
Náklady na jakost u výrobce
3.1
PAF modely monitorování nákladů na jakost u výrobce
3.1.1
Náklady na interní vady
3.1.2
Náklady na externí vady
3.1.3
Náklady na hodnocení
3.1.4
Náklady na prevenci
3.2
Model procesních nákladů
3.2.1
Náklady na shodu
3.2.2
Náklady na neshodu
3.2.3
Harmonogram zavádění
3.3
Taguchiho model
4.
Náklady na životní cyklus
5.
Společenské náklady na jakost
6.
Sledování efektivnosti
7.
4 etapy týkající se vývoje zabezpečování bezvadné produkce
8.
Závěr

Úryvek

Jedná se o monitoring výdajů vynaložených výrobcem spojených s prevencí, hodnocením a vadami tak, aby bylo dosaženo požadavků jakosti v průběhu marketingového vývoje, zásobování, výroby, instalace a užití zboží.
V této práci popíši tři následující možnosti monitoringu nákladů na jakost u výrobce:
a, využití tzv. PAF modelů,
b, model tzv. procesních nákladů,
c, Taguchiho ztrátová funkce.
3.1 PAF modely monitorování nákladů na jakost u výrobce
PAF je zkratka anglických slov Prevention, Appraisal, Failure a představuje dnes už klasický způsob evidence a vyhodnocování nákladů na jakost. Všechny nákladové položky v podniku spojené s jakostí se zařazují do čtyř základních skupin:
• náklady na interní vady,
• náklady na externí vady,
• náklady na hodnocení,
• náklady na prevenci.

Největším problémem je „zviditelnění“ těch nákladových položek, které jsou dosud skryty v režijních nákladech. Při prosazování metodiky sledování a vyhodnocování nákladů na jakost se obvykle v podniku zjistí potřeby řešit i mnohé další problémy managementu.
3.1.1 Náklady na interní vady
Jedná se o náklady způsobené neshodnými či zmetkovými výkony, zachycené přímo u výrobce ještě před odesláním zákazníkovi. Jsou to náklady vyvolané.
Patří sem zejména:
• ztráty z neopravitelných vad v rozsahu vlastních nákladů výroby (přímý materiál, přímé mzdy, příslušné režie),
• náklady na opravy u opravitelných výrobků (v rozsahu vlastních nákladů opravy),
• ostatní náklady související s řešením neshod (cestovné, manipulace, skladování...).
Nelze však zapomenout ani na náklady ušlých příležitostí a další vyvolané náklady, které můžeme nazvat nepřímými vnitřními ztrátami, kam patří:
• ušlý zisk,
• nadprodukce jako obrana vůči očekávanému rozsahu neshod a zdržení spojená s řešením neshod prodlužují předběžnou dobu a ohrožují spolehlivost příchodu dodávek,
• náklady na zvýšený stav zásob.
3.1.2 Náklady na externí vady
Náklady na externí vady jsou náklady vyvolané. Jsou zachyceny až zákazníkem v době užívání výrobku.
Typickými položkami jsou:
• ztráty z reklamací (slevy z ceny, vícenáklady na opravy nebo na poskytnutí nového bezvadného plnění),
• ztráty z náhrady škody při vadném plnění dodávky a na úhradu případné smluvní pokuty,
• náklady spojené s vyřizováním reklamací (dopravné, cestovné, poštovné atd.),
• ostatní náklady (repasní náklady, soudní spory související s reklamací atd.).

Protože tyto náklady vždy souvisejí se ztrátou důvěry zákazníků, je jejich ekonomický potenciál mnohem větší než u nákladů na interní vady."

Poznámka

Práce obsahuje schéma a graf.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera17943
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse