Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Náklady, výnosy, HV

Náklady, výnosy, HV


Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Mladá Boleslav, příspěvková organizace, Mladá Boleslav

Charakteristika: Tato maturitní otázka se zaměřuje na náklady, výnosy a hospodářský výsledek. Podrobně člení náklady a výnosy; zabývá se tím, jak snižovat náklady a zvyšovat výnosy. Součástí práce jsou také ukazatelé efektivnosti a bod zvratu.

Obsah

1.
Náklady
1.1.
Členění nákladů
1.2.
Snižování nákladů
2.
Výnosy
2.1.
Členění výnosů
2.2.
Zvyšování výnosů
3.
Hospodářský výsledek

Úryvek

"NÁKLADY – podklad pro zjištění hospodářského výsledku
Náklady x výdaje
N = spotřeba prostředků, práce a cizích služeb vynaložených za určitým účelem vyjádřená v Kč; skutečné náklady sleduje účetnictví
V = jakýkoliv úbytek majetku
Členění nákladů:
1) podle druhů (spotřeba mat., mzdové nákl., odpisy dl. maj., spotř. energie, opravy, nájemné, škody, úroky z úvěru, kurzovné, vedení účetnictví, tel. poplatky, bank. poplatky, reklama, občerstvení)
2) podle účetnictví
 provozní (služební cesta)
 finanční (úroky z úvěru, bank. popl.)
 mimořádné (živelné pohromy)
3) podle závislosti na objemu výroby
 fixní (neměnné) – mění se skokem (najednou)
 variabilní
Snižování nákladů:
 lepší využití mat.
 jednání s dod.
 zpracování odpadu
 výhodnější mat.
 péče o dl. maj.
 snižování energetické náročnosti
 modernější výrobní postupy
 zvyšování kvalifikace
 modernější technika
 lepší využití pracovní doby
 změna organizace práce
VÝNOSY (=ekvivalent nákl.)
NÁKLADY > HL. ČINNOST > VÝNOSY
 výnosy jsou podkladem pro zjištění HV
= oceněné výkony
Členění výnosů:
1) dle druhů (tržby z prodeje - T z prodeje výrobků = objem prodeje * cena/1 ks; úroky z vkladů, kurzové zisky, náhrada škody od pojišťovny)
2) dle účetnictví
 provozní
 finanční
 mimořádné
Zvyšování výnosů:
Tržby z prodeje výrobků = objem prodeje (v měrných jednotkách)*cena/MJ
a) zvyšování ceny
b) zvyšování objemu prodeje
př. reklama, inovace výrobků, uvedení nového produktu, prodej produktu v balíčku 3+1 …
Cena
= peněžní vyjádření hodnoty zboží
- tvoří se na trhu podle N a P
Tvorba ceny:
- cena se tvoří (propočítává) v předběžné kalkulaci
a) podle cen konkurence
b) podle poptávky
c) podle nákladů
Obsah ceny:

Zisk - % z náklady; prodejní cena – náklady"

Poznámka

Práce obsahuje naskenované vzorce o rozsahu cca 0,5 strany.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5328b5b3973ce.zip (1169 kB)
Nezabalený formát:
Naklady_a_vynosy_HV.doc (1300 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse