Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Náklady, výnosy, HV

Náklady, výnosy, HV


Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Mladá Boleslav, příspěvková organizace, Mladá Boleslav

Charakteristika: Tato maturitní otázka se zaměřuje na náklady, výnosy a hospodářský výsledek. Podrobně člení náklady a výnosy; zabývá se tím, jak snižovat náklady a zvyšovat výnosy. Součástí práce jsou také ukazatelé efektivnosti a bod zvratu.

Obsah

1.
Náklady
1.1.
Členění nákladů
1.2.
Snižování nákladů
2.
Výnosy
2.1.
Členění výnosů
2.2.
Zvyšování výnosů
3.
Hospodářský výsledek

Úryvek

"NÁKLADY – podklad pro zjištění hospodářského výsledku
Náklady x výdaje
N = spotřeba prostředků, práce a cizích služeb vynaložených za určitým účelem vyjádřená v Kč; skutečné náklady sleduje účetnictví
V = jakýkoliv úbytek majetku
Členění nákladů:
1) podle druhů (spotřeba mat., mzdové nákl., odpisy dl. maj., spotř. energie, opravy, nájemné, škody, úroky z úvěru, kurzovné, vedení účetnictví, tel. poplatky, bank. poplatky, reklama, občerstvení)
2) podle účetnictví
 provozní (služební cesta)
 finanční (úroky z úvěru, bank. popl.)
 mimořádné (živelné pohromy)
3) podle závislosti na objemu výroby
 fixní (neměnné) – mění se skokem (najednou)
 variabilní
Snižování nákladů:
 lepší využití mat.
 jednání s dod.
 zpracování odpadu
 výhodnější mat.
 péče o dl. maj.
 snižování energetické náročnosti
 modernější výrobní postupy
 zvyšování kvalifikace
 modernější technika
 lepší využití pracovní doby
 změna organizace práce
VÝNOSY (=ekvivalent nákl.)
NÁKLADY > HL. ČINNOST > VÝNOSY
 výnosy jsou podkladem pro zjištění HV
= oceněné výkony
Členění výnosů:
1) dle druhů (tržby z prodeje - T z prodeje výrobků = objem prodeje * cena/1 ks; úroky z vkladů, kurzové zisky, náhrada škody od pojišťovny)
2) dle účetnictví
 provozní
 finanční
 mimořádné
Zvyšování výnosů:
Tržby z prodeje výrobků = objem prodeje (v měrných jednotkách)*cena/MJ
a) zvyšování ceny
b) zvyšování objemu prodeje
př. reklama, inovace výrobků, uvedení nového produktu, prodej produktu v balíčku 3+1 …
Cena
= peněžní vyjádření hodnoty zboží
- tvoří se na trhu podle N a P
Tvorba ceny:
- cena se tvoří (propočítává) v předběžné kalkulaci
a) podle cen konkurence
b) podle poptávky
c) podle nákladů
Obsah ceny:

Zisk - % z náklady; prodejní cena – náklady"

Poznámka

Práce obsahuje naskenované vzorce o rozsahu cca 0,5 strany.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5328b5b3973ce.zip (1169 kB)
Nezabalený formát:
Naklady_a_vynosy_HV.doc (1300 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse

Další práce od tohoto autora
1. Peněžní trh 211x
2. Osobní finance 163x
3. Život podniku 100x
4. Zásobování (logistika) 87x
5. Bankovnictví 81x
6. Pojišťovnictví 80x
7. Zaměstnanci 76x
8. Financování podniku 76x
9. Náklady, výnosy, HV 75x
10. Marketing 71x