Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Nakupování na internetu

Nakupování na internetu

Kategorie: Spotřebitelské chování

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o zpracovanou semestrální práci, která se věnuje problematice nákupu přes internet do předmětu Ochrana spotřebitele. Práce je rozdělena na dvě části - teoretickou a praktickou. První část popisuje právní úpravu "distančních" smluv a metodice testů. Praktická část se věnuje přímo testování, tedy stanovení kritérií a výsledkům. Další výsledky testů jsou uvedeny podle SOS ČR a zároveň zhodnocení osobní zkušenosti.

Obsah

Úvod
Teoretická část
1
Právní úprava "distančních"smluv
1.1
Charakteristika distančních smluv
1.2
Prostředky komunikace na dálku
1.3
Omezené používání
1.4
Informční povinnosti před uzavřením smlouvy
1.5
Informční povinnosti po uzavření smlouvy
1.6
Právo odstoupit od smlouvy
1.7
Omezení práva
1.8
Pochybnosti
2
Testování - teoretická část
2.1
Metodika testu
2.1.1
Výběr testovaných obchodů 10
2.1.2
Zaměření testu
2.1.3
Průběh testu
Praktická část
3
Testování - praktická část
3.1
Stanovení a rozsah kritérií
3.2
Výsledky testu
3.2.1
Výsledky jednotlivých testovaných obchodů
3.2.2
Celkové výsledky
3.2.3
Shrnutí výsledků testu
4
Testování prováděné SOS ČR
4.1
Kritéria testu prováděného v srpnu 2005
4.2
Výsledky testu prováděného v srpnu 2005
4.3
Výsledky dříve realizovaných testů
5
Osobní zkušenost
5.1
Nesnadná cesta k pračce
Závěr
Literatura
Přílohy

Úryvek

"2.1 Metodika testu
Musím zde zmínit, že co se týká metodiky testu a samotného průzkumu, snažila jsem se co nejvíce přiblížit testům prováděným Sdružením obrany spotřebitelů ČR. Výsledky svých testů v závěru porovnávám s výsledky ke kterým dospělo i SOS.
2.1.1 Výběr testovaných obchodů
Internetové obchody jsem vybírala nejprve podle svých zkušeností - kam nejčastěji chodím, které jsou podle mého názoru nejnavštěvovanější. Dále jsem zařazovala e-shopy o kterých jsem našla větší diskuzi na internetu, např. pod články na www.lupa.cz, www.sovavsiti.cz apod.
Vybrala jsem celkem čtyřicet obchodů, které jsem rozdělila do čtyř skupin po deseti. První skupinu tvoří obchody s různorodým zbožím. Jsou podstatně méně specializované než zbylé tři skupiny, přesto jsem se zde zaměřovala převážně na průzkum sekcí s domácími spotřebiči, konkrétně na automatické pračky.
Stejný produkt jsem vyhledávala i v další, druhé, skupině obchodů. Ty už jsou ale převážně specializované jen na domácí spotřebiče, tzv. bílé zboží.
Třetí skupinu tvoří obchody s potravinami a krmivy pro psy. V této skupině jsem však do průzkumu nemohla zahrnout kritéria týkající se odstoupení od smlouvy a záruční doby, neboť se na ně novela zákona nevztahuje. Proto v závěru uvádím dva konečné souhrnné výsledky. První zahrnující skupinu potravin a druhý shrnující tři zbývající skupiny.
Poslední, čtvrtou skupinu tvoří obchody s výpočetní technikou.
2.1.2 Zaměření testu
Test jsem zaměřila na obsah internetových stránek, zejména kontaktní údaje, obchodní podmínky či reklamační řády, vybraných subjektů nabízejících zboží či služby prostřednictvím internetu. Internetové stránky těchto podnikatelů jsem podrobila zkoumání z hlediska osmi kritérií.
Nejprve jsem sledovala splnění pěti vybraných základních informačních povinností, zakotvených v § 53 odstavec 4 občanského zákoníku, se kterými je obchodník povinen na stránkách internetového obchodu spotřebitele seznámit před uzavřením smlouvy. Jedná se o:
• obchodní jméno dodavatele, sídlo právnické osoby a bydliště v případě fyzické osoby,
• identifikační číslo obchodníka,
• poučení o právu odstoupit od smlouvy bez udání důvodu,
• náklady na dodání,
• název a hlavní charakteristiky zboží nebo služeb.
Kromě toho jsem nad rámec povinných informací v souvislosti s uzavíráním smluv přes internet testovala, zda není obchodníkem v rozporu s § 620 občanského zákoníku a § 13 zákona o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb. zveřejňována kratší záruční doba než 24 měsíců.
Dále jsem se pokusila sledovat, zda obchodník ve svých obchodních podmínkách neupírá spotřebiteli právo na odstoupení od smlouvy uzavřené prostředky komunikace na dálku, pokud si zboží zákazník odebere osobně v některém z kamenných obchodů dodavatele. Domnívám se totiž, že vzhledem k uzavření smlouvy prostředky komunikace na dálku se jedná o nepřípustné zkracování práva spotřebitele nad rámec zákona.
Posledním pozorovaným kritériem byla přítomnost údaje o zápisu v obchodním či jiném rejstříku.
2.1.3 Průběh testu
Po vybrání testovaných obchodů jsem procházela jednotlivé internetové stránky a vyhledávala vybrané informace. Jelikož se považuji za klasického spotřebitele, věnovala jsem prohlížení stránek tolik času, kolik bych jejich prohlížením strávila jako zákona znalý zákazník. Je nutné ale podotknout, že takových spotřebitelů není moc. Bohužel jsem v některých obchodech, jejich prohledáváním a zjišťováním požadovaných informací, strávila více času než bych chtěla. Informace byly nepřehledné a někdy umístěné pod názvy, kde by je určitě nikdo nehledal. Tyto zkušenosti jsem však do svého testování již nezahrnovala. Výsledky testu každého obchodu jsem zanesla do tabulky v tabulkovém editoru.
Testovaná kritéria jsem považovala za splněná, pokud spotřebitel měl možnost získat informace ještě před odesláním objednávky (podmíněno registrací do obchodu) v plném rozsahu a v souladu se zákonem.
Kritérium jsem považovala za nesplněné v případě, kdy scházel některý z povinných údajů o totožnosti podnikatele – sídlo, identifikační číslo apod., chyběla informace o zápisu v rejstříku, obchod omezoval zákonné právo na odstoupení od smlouvy dodatečnými podmínkami, neuváděl náklady spojené s dodáním zboží, poskytoval značně malé nebo žádné informace o produktu nebo uváděl ve svých podmínkách kratší záruční dobu u spotřebního zboží než 24 měsíců. Neuváděl-li obchodník žádnou konkrétní informaci o délce záruční doby, hodnotila jsem to jako splnění kritéria. V tomto případě se totiž nejedná o informaci povinně poskytovanou a postupuje se automaticky podle ustanovení občanského zákoníku o délce záruční doby, § 620 a § 626 odstavec 3 občanského zákoníku."

Poznámka

Práce obsahuje tabulky a velký počet příloh, takže v čistém textu se jedná o cca 15 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera10178
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse