Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > Nanočástice z oblasti polovodičové techniky

Nanočástice z oblasti polovodičové techniky


Kategorie: Fyzika, Přírodní - ostatní

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Univerzitní studijní programy, Ostrava-Poruba

Charakteristika: Tato práce je vhodná jako příprava k ústní zkoušce z předmětu úvod do studia nanotechnologie. Práce obsahuje významné typy nanostruktur, které se využívají v oblasti polovodičové techniky.

Obsah

1.
Obecně
2.
Nanoklastry
3.
Kvantové tečky
4.
Kvantové drátky
5.
Exotické struktury
6.
Magnetismus a magnetické nanostruktury

Úryvek

"OBECNĚ

VLASTNOSTI NANOMATERIÁLŮ-hl. vliv mají strukturní změny
ZÁKLADNÍ KVANTOVÉ STRUKTURY- kvantové vrstvy-redukovali bychom velikost materiálu pouze v jednom směru
-tloušťka 1-3 nm
-1D systém
-kvantové drátky-redukovali bychom velikost ve 2 směrech
-2D sytém
-kvantové tečky-redukování rozměrů ve všech směrech
-3D systém
-kvantové klastry- představují zvláštní skupinu
-stavební bloky v nanovědě a nanotechnologii
-obvykle umístěné mezi jednotlivými atomy a většími objekty(bulk)
-KVANTOVĚ MECHANICKÝ FENOMÉN= vodivostní kvantování nebo columbovské blokování
-vzniká z omezení nositele náboje
TECHNIKY PŘÍPRAV NANOSTRUKTUR-top-down-vychází z objemového mat. nebo mat. na bázi tenkých filmů
-dochází k odstraňování vybraných oblastí
-využívá fyzikální postupy-technika litografie a mikroobrábění
-bottom-up-založena na molekulárním rozpoznávání a samouspořádávání do
nanostruktur vytvářejících stavební bloky molekul , koloidů a klastrů
-využívá hl. principy chem. inženýrství a materiálového výzkumu"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x564f237a02272.zip (13 kB)
Nezabalený formát:
nanocastice_z_oblasti_polovodicove.doc (51 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse