Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > Nanomateriály na bázi uhlíku

Nanomateriály na bázi uhlíku


Kategorie: Přírodní - ostatní

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Univerzitní studijní programy, Ostrava-Poruba

Charakteristika: Tato práce je vhodná jako příprava ke zkoušce z předmětu úvod do studia materiálu. Naleznete zde potřebné informace, které jsou podány velice přehledně a srozumitelně.

Obsah

1.
Uhlík
2.
Uhlíkaté nanotrubičky
3.
Další modifikace

Úryvek

"BIOGENNÍ PRVEK- tvoří zákl. stavební jednotku všech organických sloučenin
VLASTNOSTI- nekov -p2 prvek
-vícero ox. čísel -teplota tání- 3800 °C
-Elektronegativita- 2,5 -těžitelný pouze ve sloučeninách

UMOŽŇUJĚ NÁM- vytvářet nejpevnější vlákna
-nejlepší mazadlo- grafit
-Nejpevnější a nejtvrdší materiál-diamant
-nejlepší absorbent plynů- aktivní uhlík
-nejlepší héliová bariéra- skelný zhlík
VÝSKYT V PŘÍRODĚ -1)amorfní- saze
2) krystalické formy- ve sloučeninách- Anorganické- uhličitany-CaCO3= kalcit
-MgCO3=Magnezit
-prášek na lezení
- MgCO3.CaCO3= dolomit
-v papírnách
-oxidy-často jsou oxidačními činidly
-k přípravě titanové běloby
-Organické- zákl. stavební jednotka všech org. sloučenin
-ropa, uhlí, zemní plyn, bílkoviny…
-volný- grafit= tuha
-krystalizuje v šesterečné soustavě
-jeden z nejměkčích nerostů
-vrstevnatá struktura- vrstvy z atomů C uspořádaných do 6 úhelníku
-vytváří se grafenové vrstvy-plnivo pro
kompozitní mat.
-mezi vrstvami slabé van der Wallsovy síly
-Každý atom C se váže se 3 dalšími- čtvrtý atom se volně pohybuje
- je tepelně i elektricky vodivý
-2 formy- α- hexagonální
-β- hexagonální
-diamant- krystalizuje v krychlové soustavě
-atomy C jsou pevně vázány kovalentními vazbami
-není tepelně ani elektricky vodivý
-mohsova stupnice- má největší tvrdost
-dána průnikem cizího mat. do našeho mat.
-Mastek→sůl kamenná→kalcit….→orthoklas
→křemen →topaz→ korund →diamant
-lonsdakeit-hexagonální diamant
-Chaoit- téměř průhledný"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x564cb1809d5c6.zip (18 kB)
Nezabalený formát:
Nanamaterialy_na_bazi_uhliku.doc (72 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse