Nanotechnologie a EU


Kategorie: Přírodní - ostatní

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Univerzitní studijní programy, Ostrava-Poruba

Charakteristika: Tato práce je vhodná jao příprava k ústní zkoušce z předmětu úvod do studia nanotechnologie. Charakterizuje vývoj podpory v oblasti nanotechnologií v rávci EU.

Obsah

1.
Podpora z veřejných prostředků EU
2.
Podpora v programech
3.
Evropská komise a parlament
4.
Strategická vize

Úryvek

"PODPORA NANOTECH. Z VEŘEJNÝCH PROSTŘEDKŮ V EU-VB- 1989-1. Program podporující výzkum nanotechnologie
-Finsko-1993
-Francie-1997
-Švédsko-1998
-ČR-1993- 3 projekty podpořeny Grantovou agenturou
-2002- větší podpora- vyhlášení Národního prog. výzkumu
PODPORA V PROGRAMECH- EUREKA-1995- podpořen 1. nanotechnologický projekt
-COST-1998-podpořen nanotechnologický projekt
-European Science Foundation- 1998- vyhlásila první projekt zaměřený na nanotech.
-4. Rámcový program- řešeny různé problémy nanotechnologií
-5. Rámcový Program- v programech LIFE,IST, GROWTH
-6. RP- uznána klíčová úloha nanotechnologie
- výzkum zaměřen:-aplikace
-Manipulační a kontrolní zařízení
-nanobiotechnologie
-Inženýrské nanotech. pro vytváření materiálů a komponent
-Dlouhodobý interdisciplinární výzkum vedoucí k porozumění jevům, ovládnutí procesů a vývoj výzkumných přístrojů

EVROPSKÁ KOMISE A PARLAMENT-podporují nanotechnologie od -cca r. 1997-zveřejnění mnoho studií
-Hlavní cíle studií: -Zvýšit investice do VaV pro zajištění průmyslového využití
nanotechnologie, při udržení skvělé úrovně vědeckých prací a
konkurence;
-Vybudovat infrastrukturu VaV světové úrovně v „Centrech
high-tech“, při respektování potřeb průmyslu a výzkumných org.
-Prosadit interdisciplinární vzdělávání personálu, včetně
celoživotního zaměřeného i na podnikatelský způsob myšlení;
-Zabezpečit příznivé podmínky pro transfer technologií a inovací
tak, aby produkty a postupy špičkového technologického VaV
přispívaly ke zlepšování životní úrovně
- Zajistit včasnou integraci společenských aspektů nanotechnologie
do procesu VaV;
- Posoudit potenciální rizika pro zdraví, bezpečnost, živ. prostředí a
spotřebitelé, a to hlavně získáním nezbytných údajů pro
hodnocení rizik
- Propojit výše uvedená opatření vhodnou spoluprací a iniciativami
na mezinárodní úrovni.

STRATEGICKÁ VIZE=zpráva vydaná DG Information society
-červenec 2004
-uvádí se, že nanoelektronika je středem evropské pozornosti- pomůže vytvořit tisíce prac. míst
-velký potenciál růst
-autoři zprávy doporučují- vytvoření technologické platformy pro upevnění společného výzkumu a
vytvoření dobrého finančního podpůrného systému"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x561378124946d.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Nanotechnologie_a_EU.doc (35 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse