Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > Nanotechnologie a nanomateriály v dřívějších dobách

Nanotechnologie a nanomateriály v dřívějších dobách


Kategorie: Přírodní - ostatní

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Univerzitní studijní programy, Ostrava-Poruba

Charakteristika: Tato práce je vhodná jako příprava k ústní zkoušce z předmětu úvod do studia nanotechnologie. Je psána velice přehledně a srozumitelně, což umožňuje snadnou orientaci v textu.
Práce obsahuje informace o nanotechnologiích, které se užívaly v dřívějších dobách (skláři, keramika, koloidní systémy, saze, chemická katalýza, metalurgie).

Obsah

1.
Pokrok
2.
Skláři
2.1.
Lykurgovy poháry
3.
Keramika
3.1.
Glazovaná keramika
3.2.
Keramika z Umbrije
3.3.
Talíř s Judou Makabejským
4.
Koloidní systémy
5.
Saze
6.
Chemická katalýza
7.
Metalurgie

Úryvek

"-pokrok- je zdrojem nestability a pohybu lidí, společenství, institucí, národů a kultur
-jednoduchá inovace může změnit svět-Když z Asie do Z Evropy v 8. století pronikla výroba kovových třmenu,
společnost se změnila. Poprvé bylo možno přenést E běžícího koně přímo
do zbraně jezdce, což melo ničivé (r.1066 početně slabší Normané s
kovovými třmeny vybavenou jízdou během 1 dne porazili krále Herolda).

Objev stroje na čištění bavlny koncem 18. století umožnil značné rozšíření
pěstování bavlny na jihu USA a stal jedním z podnětů pro dovoz otroku z
Afriky. O 150 let později mechanický stroj na sklízení bavlny učinil práci
většiny otroků zbytečnou a způsobil téměř 30 let trvající migraci asi 5 miliónu
lidí z jihu do velkých měst na severu USA.
-nové technologie dokážou výrazně ovlivnit celou společnost
- technologické změny jsou mezi sebou provázány"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x56a79b0abc63c.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
nanotechnologie_a_nanomaterialy_v_drivejsich_dobach.doc (41 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse