Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > Nanotechnologie dnes a zítra

Nanotechnologie dnes a zítra


Kategorie: Přírodní - ostatní

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Univerzitní studijní programy, Ostrava-Poruba

Charakteristika: Tato práce předpovídá budoucí vývoj nanotechnologií, ale také se zaměřuje na významné výzkumné instituce, které se nanotechnologiemi zabývají. Práce obsahuje například investiční strategie v R&D, komerční společnosti, Mezinárodní aktivity. Je vhodná jako příprava na zkoušku z předmětu úvod do studia nanotechnologie.

Obsah

1.
Investiční strategie v R&D
2.
Co se hledá, proč se to hledá a kdo by to měl hledat
3.
Univerzity-Bayh-Dole act
4.
NNI
5.
Komerční společnosti
6.
Kam se vyplatí investovat
7.
Mezinárodní aktivity
7.1.
Evropa
7.2.
Německo
7.3.
Japonsko
8.
Proč je v nanotechnologiích budoucnost a v čem se hledají perspektivy
9.
Modely nanotechnologických zařízení

Úryvek

"NANOTECHNOLOGIE DNES A ZÍTRA
INVESTIČNÍ STRATEGIE V R&D
SOUČASNÝ STAV INVESTIC DO R&D V USA- v posledních letech 1 bilion ₴
ZDROJE FINANCÍ V USA- především federální- 94%
-ostatní- asi 6%
ZÁKL. DRUHY INSTITUCÍ ANGAŽUJÍCÍCH SE V R&D PROGRAMECH- 1) tradiční univerzitní
2) systém národních laboratoří
3) tradiční průmyslový výzkum
4) nezávislé filantropické organizace
5) ziskové organizace

CO SE HLEDÁ, PROČ SE TO HLEDÁ, KDO BY TO MĚL HLEDAT
CO- Odstranění ekonomického úpadku -nastartování nového ekonomického boomu
PROČ-Zlepšení kvality života -nastartování nové vlny motivace.
- Považuje se to za důležité - všichni si myslí, že je to důležité, pak je to důležité.
KDO- Kdo v minulosti úspěšně řešil jiné problémy a propaguje to –vysoká pravděpodobnost, že to dokáže znovu

UNIVERZITY
BAYH-DOLE ACT-na podporu nových technologií v rámci univerzit a průmyslu
-zákon v USA o podpoře výzkumu
-Univerzity nepožadují licenční technologie
-říká- jaká pravidla musí univerzity dodržet při využívání a práci s patenty, licencemi a technologiemi
vytvořenými pomocí federálních peněz
-Univerzitám je poskytnut prostor pro vytváření zdrojů zisků a také jejich využití
-výsledky se projevily- Počet universit, zapojených do transferu nových technologií, se zvýšil 10x.
-Počet universitních patentu pro aplikace se zvýšil 4x.
-Počet patentových licencí se zvýšil 5x.
-Množství peněz, které se universitám vrátilo prostřednictvím licencovaných
patentů, se zvýšilo koncem období 4x.
-Universitní výzkum vytvořil 33,5 miliardy zisku
- Vytvořeno 280.000 nových pracovních míst.
-Nastartováno 384 nových společností."

Poznámka

Práce obsahuje tabulky o rozsahu cca jedné stránky.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x561683fa11a91.zip (15 kB)
Nezabalený formát:
nanotechnologie_dnes_a_zitra.doc (66 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse