Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > Nanotechnologie v České republice

Nanotechnologie v České republice


Kategorie: Přírodní - ostatní

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Univerzitní studijní programy, Ostrava-Poruba

Charakteristika: Tato práce popisuje podporu nanotechnologií v rámci České republiky. Zaměuje se na jejich financování, podporu i možnosti studia. Práce je vhodná jako příprava k ústní zkoušsce z předmětu úvod do studia nanotechnologie.

Obsah

1.
Výzkum zaměřen na
2.
Financování výzkumu a vývoje
3.
Nanotechnologie pro společnost
4.
Resortní výzkum
5.
Malé a střední firmy
5.1.
Nanomedic, český nanotechnologický klastr
5.2.
VŠB
5.3.
Postoj státu
6.
Pracoviště zaměřená na nanotechnologie
6.1.
AV
6.2.
Univerzity
6.1.1.
KU
6.1.2.
MUNI
6.1.3.
ČVUT
6.1.4.
VUT
6.1.5.
VŠB
6.1.6.
UPOL
6.1.7.
UTB

Úryvek

"-VÝZKUM ZAMĚŘEN NA- zkoumání vlastností nanomateriálů
-techniky zviditelňování v nanorozměrech
-nanobiotechnologie, nanomedicína
-nanoelektronika a nanosenzory
-FINANCOVÁNÍ VÝZKUMU A VÝVOJE- z veřejných a soukromých prostředků
-základní výzkum- financován pouze z veřejných zdrojů
-Aplikovaný výzkum- hl. průmyslový výzkum- financován z obou zdrojů
-podpora se řídí pravidly EU

-prostředky z veřejných zdrojů se poskytují 2 způsoby:
- Institucionární podpora-poskytnutí prostředků na výzkumný záměr, na
specifický výzkum na VŠ nebo na mezinárodní
spolupráci ČR ve výzkumu a vývoji
-účelová podpora-finance poskytnuty na určitý projekt VaV
-poskytována formou dotace právnickým a fyz. osobám
NANOTECHNOLOGIE PRO SPOLEČNOST-je spravován AV ČR
-asi nejvýznamnější program
-ukončení se předpokládá r. 2012
-zaměřeno na 4 podprogramy- Nanočástice, nanovlákna a nanokompozitní
materiály
- Nanobiologie a nanomedicína
- nano a makro rozhraní
- nové jevy a materiály pro nanoelektroniku"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5616822e57446.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
nanotechnologie.doc (48 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse