Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > Nanotechnologie v přírodě

Nanotechnologie v přírodě


Kategorie: Přírodní - ostatní

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Univerzitní studijní programy, Ostrava-Poruba

Charakteristika: Tato práce je vhodná jako příprava ke zkoušce z předmětu úvod do studia nanotechnologie. Jsou zde charakterizovány přírodní nanotechnologie, ve kterých současní vědci nalézají inspiraci. Práce obsahuje například rozměry biologických struktur, hierarchické struktury, základní stavební jednotky, bakterie, viry, bílkoviny, aj. Práce je psána velice jednoduše a přehledně, což umožňuje snadné pochopení a studium

Obsah

1.
Rozměry biologických struktur
2.
Hierarchické struktury
3.
Základní stavební jednotky
3.1.
Atomy
3.2.
Molekuly
4.
Bakterie
5.
Viry
6.
Bílkoviny
7.
DNA
8.
ATP
9.
Lidská šlacha
10.
Vlas
11.
Lotosový efekt
12.
Gekoní pacičky
13.
Zlatohlávci
14.
Vrubouni
15.
Mandelinka
16.
Perlovka
17.
Cikády
18.
Bakterie
19.
Biomineralizace
20.
Biomimetika
-Bionanotechnologie

Úryvek

"-příroda realizuje nanotechnologie v praxi již milióny let v oblasti živé (DNA) i neživé přírody (slída)
-nanotechnologie hledají inspiraci právě v přírodě
-nanotechnologie nechtějí napodobovat již známé přírodní zákonitosti, ale vytvářet nové postupy.
-ROZMĚRY BIOLOGICKÝCH NANOSTRUKTUR- 0,5-200nm
-nejmenší aminokyselina glycin má 0,42nm
-viry dosahují rozměru až 200nm
-HIEARCHICKÉ STRUKTURY-mají velkou účinnost
-je možné vytvářet struktury různých vlastností změnou stupně interakce na
rozhraní mezi různými úrovněmi hierarchie
-ZÁKL. STAVEBNÍ JEDNOTKY V PŘÍRODĚ- atomy
-molekuly=seskupení jednoho a více atomů, které jsou
vzájemně spojeny interakcemi po dostatečně
dlouhou dobu, takže mohou být pozorovány jako
existující subjekty
-druhy-polyatomové molekuly- obsahují více než 3 atomy
-jednoatomové molekuly- v plynném He nebo Argonu
-makroskopické agregáty- monokrystaly diamantu
nebo křemene
-organické molekuly- obsahují C
-anorganické molekuly- neobsahují C"

Poznámka

Práce obsahuje obrázek o rozsahu čtvrt stránky.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x56a79c91e8eaf.zip (57 kB)
Nezabalený formát:
nanotechnologie_v_prirode.doc (86 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse