Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > Nanotechnologie v rámcových programech EU

Nanotechnologie v rámcových programech EU


Kategorie: Přírodní - ostatní

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Univerzitní studijní programy, Ostrava-Poruba

Charakteristika: Tato práce popisuje podporu nanotechnologií v jednotlivých rámcových programech Evropské Unie.Práce je vhodná jako příprava ke zkoušce z předmětu úvod do studia nanotechnologie.

Obsah

1.
5. Rámcový program
1.1.
LIFE
1.2.
IST
2.
6. Rámcový program
2.1.
Období
2.2.
Návaznost na
2.3.
Integrovaný výzkum
2.4.
Podpora
2.5.
Výzkum
3.7.
Rámcový program
3.1.
Cíl
3.2.
Odůvodnění
3.3.
Činnosti
3.4.
Programy
3.3.1.COST
3.3.2.
EUREKA

Úryvek

"NANOTEECHNOLOGIE V 5. RÁMCOVÉM PROGRAMU EU
-pouze nepatrná podpora
PODPORA V TÉMATICKÝCH PROGRAMECH-LIFE- kvalita života a řízení živých zdrojů
-IST-uživatelsky přátelská informační společnost
-GROWTH-konkurenceschopnost a trvalý růst
NANOTECHNOLOGIE V 6. RP EU
6.RP VÝZKUMU, TECHNICKÉHO ROZVOJE A DEMONSTRACÍ
OBDOBÍ- 2002-2006
NÁVAZNOST NA - „Vytváření evropského výzkumného prostoru“
INTEGROVANÝ VÝZKUM- jedna ze 3 hl. aktivit
-rozdělen do 7 tematických oblastí:1) Genomika a biotechnologie pro zdraví
2) Technologie pro informační společnost
3) Nanotechnologie, inteligentní materiály, nové výrobní
procesy
4) Letectví a kosmický výzkum
5) Bezpečnost potravin a zdravotní rizika
6) Trvale udržitelný vývoj a globální změny
7) Občané a vládnutí v evropské znalostní společnosti

S VÝZKUMEM NANOTECHNOLOGIÍ SE POČÍTALO V - genomika a biotechnologie pro zdraví
-technologie pro informační společnost
- Nanotechnologie, inteligentní materiály, nové …
NAPŘ. SE UVAŽOVALY TYTO PRIORITY-komponenty a mikrosystémy:
1) mikro a nano optoelektronika- výzkum zaměřen na možnosti
minitaturizace při výrobě SMOS,
nanozařízení, zařízení využívajících
možností molekulární elektroniky…
2) mikro a nanotech., systémy a displeje-výzkum se zaměří na nové aplikace
a funkce vyplývající z možností
multidisciplinárních interakcí za
použití mikro a nanostruktur a
nových materiálů.
-cílem je vývoj inovativních, levných a
spolehlivých zařízení"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x561e9e3b84833.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
nanotechnologie_v_ramcovych_programech.doc (45 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse