Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Národní jazyk, jazyk spisovný a nespisovný - maturitní otázka

Národní jazyk, jazyk spisovný a nespisovný - maturitní otázka


Kategorie: Čeština

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Text se stručně zabývá národním jazykem, jazykem spisovným a nespisovným. Obsahuje definice těchto pojmů, věnuje se znakům spisovného jazyka a útvarům spisovného i nespisovného jazyka.

Obsah

1.
Národní jazyk
2.
Spisovný jazyk
3.
Znaky spisovného jazyka
4.
Spisovná čeština
5.
Útvary spisovného jazyka
6.
Útvary nespisovného jazyka

Úryvek

"Národní jazyk:
- je výsledkem historického vývoje, představuje základní jednotící prvek daného národa
- jedná se o jazyk, kterým hovoří mluvčí na území českého národa, pokud mluví česky

Spisovný jazyk:
- je nejdůležitější podobou národního jazyka, slouží k dorozumívání všech příslušníků našeho národa ve všech oblastech veřejné činnosti
- tisk - knihy, noviny, časopisy, veřejná správa, při poradách, v divadle, rozhlase, televizi…

- znaky spisovného jazyka:
1. všestranná použitelnost
2. kodifikační norma
- norma - soubor historicky podmíněných zvyklostí, užívání jazyka
- kodifikace - uzákonění jazykové normy v jazykových příručkách
3. přizpůsobenost různým funkčním stylům

Spisovná čeština:
- je prestižním, reprezentativním útvarem s celonárodní působností
- uplatňuje se ve veřejné komunikaci, převážně psané
- má oficiální charakter - je to např.: jazyk vzdělávání, zákonodárství, administrativy, sdělovacích prostředků, v převážné většině i umělecké literatury.
- spisovná čeština je předmětem odborného zájmu jazykovědců, a to pro potřebu jejího pěstění, kultivování, i pro nutnost sledování jazykové normy, která se posléze odrazí v kodifikaci

Útvary spisovného jazyka:
1. hovorová - v mluvených nebo psaných projevech
2. knižní - při slavnostních mluvených nebo psaných projevech v odborné literatuře
3. básnická - poetismy - vznik v básnických školách májovců, lumírovců
- neobvyklá složeniny, obměna slovních podob
4. odborná - vědecké, technické pojmy"

Poznámka

Práce je psaná převážně v odrážkách.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4c4c29f5045d7.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Narodni_spisovny_nespisovny.doc (50 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse