Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Národní obrození

Národní obrození


Kategorie: Čeština, Literatura

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Ústí nad Labem

Charakteristika: Práce je zaměřena na maturitní otázku: Národní obrození. Práce obsahuje definici Národního obrození, významné roky a autory doby.

Obsah

1.
Národní obrození
2.
Josef Dobrovský
3.
Dobromila Retigová
4.
Václav Thám
5.
Antonín Jaroslav Puchmajer
6.
Václav Matěj Kramerius
7.
Josef Jungmann
8.
František Ladislav Čelakovský
9.
Jan Kollár
10.
Pavel Josef Šafařík
11.
František Palacký
12.
J. V. Kamarýt
13.
K. J. Erben a Božena Němcová
14.
Rukopisy Zelenohorský a Královehradecký
15.
Rozvoj věd
16.
České divadlo a drama
17.
Noviny
18.
Josef Kajetán Tyl
19.
Karel Hynek Mácha
20.
Karel Havlíček Borovský

Úryvek

"NÁRODNÍ OBROZENÍ

= proces novodobého utváření moderní české společnosti
- kodifikace = uvedení v platnost
– vznikají zákony a pravidla pro český jazyk (především spisovný)
- úzus = slovo postupně přijímané do jazyka jako neologismus
- purismus = očišťování jazyka od cizích slov, pojmů a vlivů germanizace (překládání slov z němčiny a vznik nových slov)
- puristé = z cizích slov vytvářejí slova česká (např. klavír = kladkobřinkostroj)
- česká vzdělanost se opírala o učitele a kněze
- začalo reformami
- 1773 – zrušení jezuitského řádu
- 1781 - vydání tolerančního patentu
- zrušení nevolnictví
- školská reforma Marie Terezie
- omezení cenzury
- 1818 – vznik Českého muzea
- 1831 – vznik Matice české (nadace pro podporu rozvoje českého písemnictví – vydávala a financovala knihy)
- 1848 – Češi vystupují s prvním politickým programem
- 1868 – položen základní kámen Národního divadla
- fáze NO:
1) obranná (rozvoj klasicismu)
2) ofenzivní (spojení s preromantismem)
3) období romantismu
4) období realismu"

Poznámka

Práce obsahuje barevná zvýraznění nadpisů.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x563cf4c20d7e2.zip (17 kB)
Nezabalený formát:
Narodni_obrozeni.doc (57 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse