Národní pojištění

Kategorie: Finance

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Zdravotní pojištění - volba zdravotní pojišťovny, povinnosti, výpočet pojistného, na co zdravotní pojištění je. Ochranná lhůta - výkon několika zaměstnání, podpůrčí doba, nemocenské pojištění starobních důchodců. Nemocenské pojištění - okruh pojištěných osob, vznik a zánik pojištění. Nemocenská - nároky, pracovní neschopnost, poskytování nemocenského, podpůrčí doba, možnost prodloužení podpůrční doby. Vyloučení naroku na dávky nemocenského pojištění. Podpora při ošetřování člena rodiny - podmínky, dávky, výpočet dávky. Výše nemocenského - výpočet, rozhodné období a započitatelný příjem. Poskytování peněžní pomoci v mateřství - podmínky, doba, odlišnosti, výše peněžité pomoci. Životní minimum - minimální mzda. Dávky sociální státní podpory - dávky, poznámky ze sociální politiky, formy dávek, základní pojmy, rodina, nepříznivý zdravotní stav, nazaopatřené dítě, příjem, žádost o dávky. Nemocenské pojištění - co je poskytováno, okruh pojištěných osob, pojistný poměr,...Sociální pojištění - platí se z něj, poplatníci pojistného, vyměřovací základ, rozhodné období. Dávky spojené s pěstounskou péčí. Invalidita - plný invalidní důchod, výše důchodu, zvláštní ustanovení, částečný invalidiní důchod, potřebná doba pojištění, výše důchodu, částečný invalidní důchod a příjem z výdělečné činnosti. Zaopatřovací příspěvek. Sociální zabezpečení - příklady.

Obsah

A: Nemocenské pojištění
1) Zdravotní pojištění
2) Ochranná lhůta
3) Nemocenské pojištění
4) Nemocenská
5) Vyloučení naroku na dávky nemocenského pojištění
6) Podpora při ošetřování člena rodiny
7) Výše nemocenského
8) Poskytování peněžní pomoci v mateřství
9) Životní minimum
10) Dávky státní sociální podpory
11) Nemocenské pojištění
12) Sociální pojištění

B: Dávky spojené s pěstounskou péčí
C: Plná a částečná invalidita
D: Zaopatřovací příspěvek
E: Sociální zabezpečení

Úryvek

Plný invalidní důchod
Pojištěnec má nárok na plný invalidní důchod:
· jestliže se stal plně invalidním a získal potřebnou dobu pojištění,
· pokud nesplnil ke dni vzniku plné invalidity podmínky nároku na normální starobní důchod,
· popřípadě, byl-li mu přiznán podle § 31 zákona trvale krácený předčasný starobní důchod, pokud nedosáhl důchodového věku,
· anebo stal-li se plně invalidním následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání.
Potřebná doba pojištění
Potřebná doba pojištění pro nárok na plný invalidní důchod činí :
a. pojištěnec do 20 let méně než jeden rok
b. pojištěnec od 20 let do 22 let jeden rok
c. pojištěnec od 22 let do 24 let dva roky
d. pojištěnec od 24 let do 26 let tři roky
e. pojištěnec od 26 let do 28 let čtyři roky
f. pojištěnec nad 28 let pět roků
Potřebná doba se zjišťuje z období před vznikem plné invalidity, a jde-li o pojištěnce ve věku nad 28 let, z posledních 10 roků před vznikem plné invalidity. Podmínka potřebné doby se považuje za splněnou též, byla-li získána v kterémkoli období 10 roků po vzniku plné invalidity (u pojištěnce mladšího 24 let činí přitom potřebná doba dva roky).
Potřebná doba pojištění se nevyžaduje, vznikla-li plná invalidita následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání.
Výše důchodu
· výše základní výměry činí 1310 Kč měsíčně,
· výše procentní výměry činí 1,5 % výpočtového základu za každý celý rok doby pojištění.
Pro výši procentní výměry se jako doba pojištění započítává i tzv. dopočtená doba (tj. doba od vzniku nároku na plný invalidní důchod do dosažení důchodového věku).
Dopočtená doba se nezapočítává, vznikla-li plná invalidita následkem úmyslného sebepoškození zdraví nebo úmyslného trestného činu pojištěnce.

Poznámka

Práce je přehledná.
Neobsahuje použitou literaturu.
Je rozdělena do více souborů.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera6160
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse