Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Násilí v rodinách

Násilí v rodinách

Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Městské víceleté gymnázium Klobouky u Brna, příspěvková organizace http://www.gymklob.info, Klobouky u Brna

Charakteristika: Seminární práce popisuje násilí v rodinách z hlediska psychologického i právního. Nejprve poskytuje obecný úvod do problematiky domácího násilí a poté se zabývá zvlášť násilím na partnerovi a na dětech, kde popisuje typickou oběť, agresora, projevy, či rozšíření jevu. Nakonec se věnuje následkům násilí v rodinách a nastiňuje možnosti řešení.

Obsah

1.
Úvod
2.
Fakta o násilí v rodinách
3.
Násilí na partnerovi
4.
Násilí na dětech
5.
Následky a řešení násilí
6.
Závěr

Úryvek

"Fakta o násilí v rodinách

Domácím násilím je rozuměno chování jednoho člena rodiny, které způsobuje strach jiného / jiných členů rodiny a kontroluje jeho / jejich chování.
Násilí v rodinách je v poslední době velmi ožehavé téma. Označuje se také jako domácí násilí. Je to vlastně projev nestability a nefunkčnosti rodiny. Rodina je základním celkem společnosti a její stabilita je ovlivněna mnoha aspekty. Nejčastějšími příčinami násilí v rodinách jsou:
• Duševní porucha pachatele
• Stres
• Promyšlená taktika za účelem dosažení poslušnosti
• Alkohol
• Drogy

Nejčastějšími obětmi domácího násilí jsou dospělé ženy, nejčastější pachatelé jsou naopak muži. Je to způsobeno rozdíly mezi muži a ženami, které se vytvořili během vývoje společnosti. Manžel je vnímán jako živitel a tudíž pán rodiny, žena jako pečovatelka a vychovatelka, tedy někdo s podřadnou rolí.
Toto téma se začalo výrazněji řešit až během posledních zhruba dvaceti let. V souvislosti s tím vzrostl i počet rozvodů. Tím, že se o tomto tématu začalo mluvit se také zvyšuje počet těch osob, které toto chování nahlásí na policii nebo se proti němu nějak jinak postaví.
Násilí nemusí být vždy jen fyzické, ale může být i psychické, které může být mnohem horší. Většinou se jedná o kombinaci obou druhů násilí. Dalším druhem násilí může být sexuální. To je časté, především pokud jsou týranou osobou děti.
Organizace ROSA, zabývající se pomocí obětem týrání uvádí, že od roku 1998 poskytly 13 471 telefonických krizových intervencí.

Násilí na partnerovi

Ve většině případů tohoto druhu násilí se jedná o manželství, která trvají 6 a více let. Je to jev dlouhodobý a stupňující se. Nejčastěji je násilníkem muž. Oproti všeobecnému mínění, nejvíce pachatelů vystudovalo vysokou školu nebo alespoň odmaturovalo. Oběti jsou zase nejčastěji ženy v domácnosti, na mateřské dovolené, ekonomky, administrativní pracovnice, ale i učitelky a lékařky.
Mnoho lidí se ptá, proč osoba, která je vystavena týrání, neopustí svého partnera. Někteří si myslí, že se to té osobě líbí, protože jinak by partnera opustila. Jiní lidé si zase myslí, že bité jsou osoby, které si to zaslouží.
Všechno je ale mnohem složitější. Většinou jsou oběťmi submisivní ženy, které mají nízkou sebeúctu nebo jsou na partnerovi nějak závislé, například finančně. Názor, že si někdo týrání zaslouží je také mylný. Chování jedné strany nemůže ospravedlnit chování druhé strany.
Podle výsledků, se v Británii 23% žen stane obětí domácího násilí alespoň jednou za život. Každou devátou ženu zbije partner nejméně jednou do roka. V České republice bylo v roce 2008 zaznamenáno kolem 200 případů násilí na ženách.
Na předních místech mezi zraněními, která jsou způsobena se pohybují rány pěstí, bití v těhotenství, zlomeniny a sraženiny. Léčení takovýchto zranění stojí stát více než 5 miliard ročně. Téměř všechny oběti domácího násilí jsou vystaveny psychickému násilí, kolem 85% žen má zkušenosti s fyzickým násilím, 50% s ekonomickým a zhruba stejné procento žen má zkušenost i se sexuálním násilím.
Psychické násilí se projevuje především zesměšňováním, snižováním, shazováním, ale i omezováním (nemůžeš, nesmíš) provázeným vyhrožováním. Nejvíce žen se podle průzkumů setkává se zesměšňováním a zastrašováním, počet žen, které musí poslouchat příkazy svého muže klesá.
Podle statistik se necelá polovina žen, které se setkaly s fyzickým násilím, byla vystavena opakovanému fackování nebo bytí pěstmi. Zarážející je, že 17 % z žen, které byly vystaveny domácímu násilí, mu byla vystavena i během těhotenství. Mnohdy se tak dělo i ve vyšších stupních těhotenství a jednalo se o velmi tvrdé zacházení.
Pokud jde o ekonomické násilí, ženy mají nejčastěji málo finančních prostředků přesně kontrolovaných partnerem, nebo nemají vůbec žádné finance. Méně časté jsou nutnost doprošovat se i o malé částky, odevzdávání platu partnerovi nebo zákaz vydělávat si.
Nejvíce žen, které se setkaly se sexuálním násilím od svého partnera, bylo vystaveno vynucovanému styku, o něco méně žen bylo vystaveno nepříjemným praktikám, a kolem 10% žen bylo v manželství znásilněno."

Poznámka

Práce obsahuje obrázek na titulní straně.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera26630
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse