Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Nástroje fiskální a důchodové politiky

Nástroje fiskální a důchodové politiky

Kategorie: Hospodářská politika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce charakterizuje fiskální politiku, její konečné a dílčí cíle, opatření a stabilizátory. Zabývá se také veřejnými financemi, státním rozpočtem a základními fiskálními politikami. Druhá část popisuje důchodovou politiku, její konečné a dílčí cíle, nástroje, nerovnosti v důchodech domácností a vztah mezd a stability hospodářství.

Obsah

1.
Fiskální politika
1.1
Konečné cíle
1.2
Dílčí cíle
1.3
Opatření záměrná (diskrétní)
1.4
Vestavěná stabilizátory
1.5
Veřejné finance a státní rozpočet
1.5.1.
Veřejné finance
1.5.2.
Státní rozpočet
1.5.3.
Přímé daně
1.5.4.
Nepřímé daně
1.5.5.
Výdajová stránka státního rozpočtu:
1.5.6.
Transfery resp. transferové platby
1.5.7.
Státní nákupy výrobků a služeb
1.5.8.
Deficit státního rozpočtu
1.6.
Základní nástroje fiskální politiky
1.6.1.
Dopady změn nástrojů na agregátní poptávku
2.
Důchodová politika
2.1
Konečné cíle
2.2
Dílčí cíle
2.3
Nástroje
2.4
Vztah mezd a stability hospodářství
2.5
Nerovnosti v důchodech domácností
2.5.1
Nerovnost v pracovních důchodech
2.6
Rozdělování a přerozdělování

Úryvek

“1. Fiskální politika

Fiskální politikou rozumíme určení struktury a výše rozpočtových příjmů a výdajů vládou dané země. Pomocí četných nástrojů příslušejících fiskální politice jsou tak ovlivňovány dílčí cíle fiskální politiky a následně pak i konečné cíle fiskální politiky.

1. 1. Konečné cíle
Jsou cenová stabilita a vysoká zaměstnanost. Roční míra inflace by měla být za optimální situace mezi 1 % až 2 % a měla by být dlouhodobě stabilní. Nezaměstnanost by se měla co nejvíce přibližovat přirozené míře nezaměstnanosti.

1. 2. Dílčí cíle
Jde o dosažení rovnováhy na trhu agregátní produkce, tedy o formování agregátní poptávky a agregátní nabídky.

K ovlivňování vývoje hospodářství je v systému fiskální politiky využívána příjmová i výdajová stránka rozpočtu. Ovlivňování se může uskutečňovat automaticky na základě předem stanovených, nebo má podobu zásahu, opírajícího se o jednorázové rozhodnutí příslušného státního orgánu. Proto se v systému fiskální politiky odlišují:

Opatření záměrná (diskrétní)
Jsou založená na jednorázovém rozhodnutí. Mezi opatření tohoto typu můžeme zařadit schválení struktury příjmů a výdajů na daný rok, rozhodnutí o změně ve struktuře výdajů ze státního rozpočtu, změnu daňové sazby, přesuny mezi položkami státního rozpočtu atd. Cíle záměrných opatření jsou spojeny s důsledky, které uskutečněná změna vyvolá na straně agregátní nabídky a poptávky. V konečném důsledku se projeví efekty v úrovni výstupu ekonomiky, úrovni zaměstnanosti a inflace.

Vestavěná stabilizátory
Představují taková opatření, pro která je charakteristické, že po zavedení do ekonomiky působí automaticky a dlouhodobě. Jejich největší předností je zabudovaný samočinný mechanismus, který podle konkrétní situace v ekonomice působí buď jako expanzivní nebo restriktivní nástroj. Zahrnujeme sem např. progresivní zdanění příjmů, pojištění pro případ nezaměstnanosti, státní nákupy zemědělské produkce, výkup zemědělských přebytků, subvencování cen v zemědělství.

Způsob jejich působení můžeme ilustrovat na progresivní důchodové dani. Její uplatnění znamená, že v období expanze ekonomiky, pro které je typický růst důchodů, jsou důchody zdaňovány vyšší sazbou. Naopak, pokud v recesi klesají příjmy domácností i firem, přesouvají se do nižšího zdaňovacího pásma. To znamená, že v expanzi, rostoucí daňové zatížení snižuje poptávku (zpomaluje její růst) naopak ve fázi recese působí snížené daňové zatížení proti poklesu poptávky. Celkově je očekáván stabilizační efekt, jehož základem je omezení výkyvů v poptávce a tím výkyvů skutečného produktu.

1. 5. Veřejné finance a státní rozpočet

1.5.1. Veřejné finance
Jsou v dané zemi dány všemi subjekty, které na chodu státu participují. Veřejné finance můžeme u nás rozdělit na tyto části:
- státní rozpočet
- rozpočty orgánů místní správy
- speciální fondy (fondy sociální zabezpečení)
- finance státních podniků"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera14043
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse