Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Nástroje hospodářské politiky státu

Nástroje hospodářské politiky státu


Kategorie: Veřejná ekonomika

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Text pouze heslovitě informuje o nástrojích hospodářské politiky. Povrchně popisuje monetární politiku, její přímé a nepřímé nástroje. Pouze zmiňuje fiskální politiku, zejména příjmy a výdaje státního rozpočtu. Bodově charakterizuje státní rozpočet.

Obsah

1.
Nástroje hospodářské politiky státu
2.
Monetární politika
2.1.
Zboží má 2 hodnoty
2.2.
Přímé nástroje monetární politiky
2.2.1.
Regulace investiční činnosti
2.2.2.
Regulace spotřebitelských úvěrů
2.2.3.
Další přímé nástroje
2.3.
Nepřímé nástroje monetární politiky státu
2.3.1.
Povinné minimální rezervy
2.3.2.
Diskontní
2.3.3.
Operace na volném trhu
2.4.
Opatření
3.
Fiskální politika státu
3.1.
Příjmy státního rozpočtu
3.1.1.
Nepřímé daně
3.2.
Výdaje státního rozpočtu
4.
Státní rozpočet

Úryvek

"1.Celková politika státu
2.Daňová soustava
3.Fiskální-rozpočtová politika státu
4.Celní politika státu
5.Obchodní politika
6.Důchodová politika
7.Sociální politika
8.Zákonodárná politika státu
9.Vymahatelnost práva
10.Činnost kontrolních orgánů

Monetární politika zaměřena na regulaci peněz v oběhu, monopol na imitování má pouze centrální banka,padělání – nezákonné

zboží má 2 hodnoty

Směnná – kvantitativní vyjádření hodnoty zb. – za kolik ho vyměníme
Užitná – zda to zboží uspokojí naše potřeby,má pro nás užitek

Přímé nástroje monetární politiky

1.Regulace investiční činnosti – stát určuje limit investiční činnosti (kolik může banka půjčit 1ek. Subj.)

2.Regulace spotřebitelských úvěrů – stát reguluje při prodeji na splátky

3.Další přímé nástroje slouží k řízení množství peněz na trhu – stanovení úvěrových stropů, dočasné pozastavení úvěr.činnosti, nucená správa banky, odebrání bankovní činnosti, měnová reforma

Nepřímé nástroje monetární politiky státu

1. Povinné minimální rezervy - % povinných rezerv pro banky se skládá na účet centrální banky (nemusí být složeny ve formě peněz) – zvýšení úroku, inflace narůstá – snížení nabídky peněz "

Poznámka

Práce s nízkou informační hodnotou.
Práce je místy bez diakritiky.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4b2a81ca5e67f.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Nastroje_politiky_statu.doc (35 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse