Název Goodness Staženo

Státní rozpočet a mimorozpočtové fondy

Práce představuje základní informace o funkci státního rozpočtu, ale i další zdroje financí ve státě, jako jsou mimorozpočtové fondy. V tomto případě ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Veřejná ekonomika

484x

Veřejné finance - přednášky

Tato práce obsahuje vypracovaný přepis přednášek z veřejných financí. Věnuje se jejich charakteristice a činnostem. Definuje finanční vztahy a jejich ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Veřejná ekonomika

432x

Veřejné finance

Základní pojmy z veřejných financí - fiskální politika, veřejný sektor - velikost veřejného sektoru, tři skupiny států, oblasti, o které se stará welf... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Veřejná ekonomika

359x

Systémy veřejné správy v zemích EU

Práce obsahuje systémy veřejné správy jako zápisky z přednášek. Jedná se o systémy veřejné správy zemí EU. ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Evropská unie, Veřejná ekonomika


165x

Finance územní samosprávy - přednášky a cvičení

Jedná se o ucelený soubor zpracovaných přednášek a cvičení z Financí územní samosprávy. Tedy to, co bylo poskytnuto vyučujícím a doplněno komentářem, ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Veřejná ekonomika


116x

Nástroje hospodářské politiky státu

Text pouze heslovitě informuje o nástrojích hospodářské politiky. Povrchně popisuje monetární politiku, její přímé a nepřímé nástroje. Pouze zmiňuje f... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Veřejná ekonomika

115x

Systémy veřejné správy ve Velké Británii

Práce obsahuje zápisky, které zpočátku popisují základní právní, vládní a územní rozdělení Velké Británie, další část obsahuje základní informace o mí... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Veřejná ekonomika


108x

Kultura a kulturní politika

Stručné zápisky z přednášek podávají několik vymezení kultury, zdůvodňují zásahy státu do kultury a uvádějí principy a faktory kulturní politiky. Zmín... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Veřejná ekonomika

103x

Obrana ČR

Práce obsahuje stručné zápisky charakterizující obranu ČR. Obsahuje také základní informace o managementu obrany, případně o ozbrojených silách ČR a e... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Veřejná ekonomika

86x

Veřejné finance

Práce vysvětluje v heslech druhy daní, financování rozpočtů obcí, krajů, tvoření organizačních složek a příspěvkových organizací ÚSC a státu a jejich ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Veřejná ekonomika

63x
1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [10]