Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Nauka o podniku - výpisky ze skript

Nauka o podniku - výpisky ze skript

Kategorie: Podniková ekonomika

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tyto výpisky jsou výtahem toho nejdůležitějšího z předmětu Nauka o podniku. Setkáte se zde s definicí podniku, kritérii a předpoklady k založení podniku, postavení manažerů a definicí veškerých činností, se kterými se ve společnostech můžete setkat. Tyto výpisky jsou zejména určeny k ústní zkoušce z tohoto předmětu a jsou také základem pro předmět Ekonomika podniku, která z tohoto předmětu čerpá.

Obsah

1.
Pojetí podniku
2.
Založení a vznik podniku
3.
Typologie, morfologie a vývojové fáze podniku
4.
Organizační, majetková a kapitálová struktura podniku
5.
Zásobovací činnosti
6.
Výrobní činnosti
7.
Prodejní činnosti
8.
Investiční činnosti
9.
Personální činnosti
10.
Řídící činnosti
11.
Náklady, výnosy a výsledek hospodaření
12.
Kalkulace a oceňování majetku

Úryvek

6. Výrobní činnosti

V širším pojetí chápeme výrobu jako cílené spojení výrobních faktorů za účelem získání užitečných výstupů z podnikové činnosti.
V užším pojetí chápeme zahrnuje vlastní výrobu (transformaci vstupů na výstupů), která rozhodující měrou ovlivňuje efektivnost podniku.
Výrobní činnosti zahrnují veškeré činnosti umožňující zajistit proporciálnost, paralelnost, rytmičnost a relativní nepřetržitost hodnototvorného procesu.
Hodnototvorný proces znamená, že za spoluúčasti všech výrobních faktorů dochází k výrobě nové hodnoty, tedy statků a služeb.
Řízení výroby je charakterizováno souhrnem funkcí, které zajišťuje řada útvarů v podniku na různých řídících úrovních. Počet útvarů a složitost vazeb mezi nimi je dána složitostí a rozsáhlostí výrobního programu, velikostí podniku a jeho specifiky.
Jakmile má podnikatel jasno v tom, co chce vyrábět, kolik a v jakém časovém horizontu, musí si položit otázku, jak tento úkol splnit, tedy jak vyrobit v potřebném množství, kvalitě, čase, za přiměřenou cenu, tj. s optimálními náklady a přiměřeným ziskem.
Příprava výroby obnáší celou řadu činností, které jsou prováděny ve větším či menším rozsahu v závislosti na povaze výrobku, způsobu výroby a jeho množství.
V případě, že se jedná o přípravu nového výrobku, máme co do činění s inovacemi.
Příprava výrobku obnáší :
- konstrukci samotného výrobku
- specifikaci technologie výroby a její časové náročnosti
Nový výrobek je pro firmu vždy velkou a drahou neznámou, zvláště pak, že náklady na jeho přípravu jsou vysoké a jejich návratnost není zaručena.

Plán výroby
Má podobu bilance, kdy na jedné straně jsou uvedeny výrobní potřeby a na straně druhé pak výrobní zdroje. Úkolem podnikatele tedy je uvést do rovnováhy uvedené faktory. Základním problémem se jeví skutečnost, že v rámci plánu výroby na sebe působí celá řada časo naprost protichůdných veličin.
Nedostatečnou výrobní kapacitu podniku můžeme řešit :
- operativním leasingem pronajmout potřebné stroje
- výrobní kooperací s jinou firmou
- novou investiční činností za účelem doplnění výrobní kapacity
Přebytečná výrobní kapacita podniku zase představuje problémy :
- pokud to technické a organizační možnosti dovolují lze tyto dočasně přebytečnou kapacitu pronajmout
- zabezpečit výrobní kooperaci pro jinou firmu
- odprodej přebytečné výrobní kapacity

Poznámka

Přehledné poznámky. Dobře zpracované.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera6073
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse