Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Nauka o slohu, styly a jejich činitelé - maturitní otázka 34/43

Nauka o slohu, styly a jejich činitelé - maturitní otázka 34/43


Kategorie: Čeština

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o vypracovanou maturitní otázka z češtiny, která se věnuje představení nauce o slohu, jaké jsou styly a jejich činitelé. Předchozí maturitní otázku naleznete zde Jazykovědné disciplíny, vývoj jazykovědy u nás - maturitní otázka 33/43, následující Administrativní styl a útvary - maturitní otázka 35/43.

Obsah

1.
Slohotvorný proces
2.
Slohotvorní činitelé
2.1
Subjektivní
2.2
Objektivní
3.
Funkční styly
3.1
Styl prostě sdělovací
3.2
Styl odborný
3.3
Styl administrativní
3.4
Styl publicistický
3.5
Styl umělecký

Úryvek

"2) Styl odborný
- styl věcné komunikace
- 3 druhy: vědecký, prakticky odborný, popularizační
- sdělení odborných poznatků
- požadavky na: věcnou správnost a objektivnost, obsahovou úplnost, přehlednost, přesnost, věcnost a jednoznačnost
- spisovný jazyk, termíny, odborná pojmenování
ÚTVARY: výklad, odborný článek, stať, přednáška, debata, odborný popis, referát, kritika

3) Styl administrativní (= úřední, jednací)
- styl informativní a věcné komunikace
- v úředním styku jednotlivců a organizací
- připravený projev (většinou psaný), přesné vyjadřování, spisovná čeština
ÚTVARY: OZNAMOVACÍ (objednávka, zpráva, oznámení…)
DOKUMENTÁRNÍ (zápis, protokol, smlouva, potvrzení…)
HESLOVÉ (dotazník, formulář…)
STYK JEDNOTLIVCE A ORGANIZACE (životopis, úřední dopis…)

4) Styl publicistický
- styl věcné komunikace
- styl novin, časopisů a hromadných sdělovacích prostředků a styl řečnických projevů (soudní řeč, kázání, proslov)
- cílem je poučení, vzdělávání a informace, přesvědčování

POŽADAVKY: aktuálnost, pravdivost, přístupnost, srozumitelnost, působivost, originalita, stručnost"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x475920c17a727.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Nauka_o_slohu.doc (41 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse