Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Návrh dynamicky namáhaného spoje upevňujícího víko akumulátoru vzduchu

Návrh dynamicky namáhaného spoje upevňujícího víko akumulátoru vzduchu

Kategorie: Strojírenství

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Cílem práce je navrhnout šroub, který upevňuje víko akumulátoru vzduchu. Autor nejprve určí počet šroubů a vypočte síly působící na jeden šroub. Dále zvolí materiál polotovaru, provede pevnostní kontrolu a stanoví součinitele bezpečnostní statické a dynamické. Ty určí jak analyticky, tak graficky pomocí Smithova zjednodušeného diagramu.

Obsah

1.
Zadání
2.
Výpočet pracovní tahové síly od pracovního tlaku v nádobě na 1 šroub
3.
Návrh rozměrů šroubů
3.1.
Určení velikosti závitu
3.2.
Volba dalších rozměrů šroubu
4.
Výpočet sil působících na šroub
4.1.1.
Výpočet tuhosti šroubu
4.1.2.
Výpočet tuhosti přírub
4.1.3.
Výpočet dynamické osové síly ve šroubu
4.2.
Výpočet obvodové síly působící na závit
5.
Kritické namáhání šroubu
5.1.
Dynamický tah
5.1.1
Výpočet součinitelů vrubových účinků
5.1.2
Výpočet napětí
5.2.
Statický krut
6.
Pevnostní kontrola šroubu
6.1.
Stanovení dynamické bezpečnosti
6.1.1.
Grafické řešení
6.1.2.
Analytické řešení
6.2.
Výpočet statické bezpečnosti
6.3.
Výsledná bezpečnost
6.3.1.
Analyticky
7.
Závěr

Úryvek

"1. Zadání
Navrhněte připojení víka akumulátoru vzduchu pomocí šroubů. Akumulátor je připojen na kompresor se jmenovitým tlakem p [MPa] a na technické zařízení, které cyklicky tento tlak odebírá až k nulové hodnotě. Tvar a rozměry šroubu volte z hlediska dynamického namáhání a jejich funkce. Počet spojovacích šroubů volte podle velikosti nádoby dle svého uvážení. Tlaková nádoba je z hliníkové slitiny.

Proveďte: 1) nakreslete diagram předepjatého spoje na milimetrový papír tuží, nebo v autocadu ve vhodném měřítku ve vazbě na zjednodušený Smithův diagram a určete graficky a početně dynamickou výslednou bezpečnost šroubu.
2) nakreslete výrobní výkres navrženého šroubu

Pořadové číslo
[vzorec]

Jmenovitý tlak:
[vzorec]

Vnitřní průměr nádoby
[vzorec]

Tloušťka stěny nádoby
[vzorec]

Tloušťka přírub
[vzorec]

Modul pružnosti v tahu přírub
[vzorec]

[obrázek]

[obrázek]

2. Výpočet pracovní tahové síly od pracovního tlaku v nádobě na 1 šroub
- šroub spojující víko s nádobou je zatěžován:
a) montážním předpětím
b) krouticím momentem od utažení matice při montáži
c) provozní tahovou silou od pracovního tlaku v nádobě
d) přídavným ohybem od excentricky působící síly
Přídavný ohyb analytickým výpočtem nelze vypočítat, budeme ho respektovat zvýšením bezpečnosti.
Výpočet šroubu budu vycházet ze zatěžovacích účinků a, b, c.

Volím počet šroubů (více menších)
[vzorec]

[vzorec]

[obrázek]"

Poznámka

Práce obsahuje velké množství vzorců, schémat a tabulek. Rozsah čistého textu je cca 5 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera21248
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse