Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Návrh odlitku příruby

Návrh odlitku příruby


Kategorie: Technologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Fakulta strojního inženýrství (původně Fakulta výrobních technologií a managementu), Ústí nad Labem

Charakteristika: Seminární práce předkládá návrh odlitku příruby. Je navržen materiál a rovněž formy a modely. Nechybí ani výpočty vtokové soustavy a technologický postup pro odlévání.

Obsah

1.
Zadání
2.
Návrh odlitku
3.
Formy
4.
Výpočet vtokové soustavy

Úryvek

"1. Zadání
Pro zadanou součást navrhněte tvar modelu včetně okótování a licí soustavu. Proveďte
výpočet vtokové soustavy včetně případných nálitků a chladítek.
Určete způsob výroby odlitku pro 60 kusů odlitků, postup výroby formy, případně jádra.
Navrhněte materiál modelu, druh formovací směsi, případně postup při použití jiné
technologie lití, velikost smrštění odlitku, přídavky na obrábění, slévárenské úkosy.
Dokumentace: výkres odlitku

2. Specifikace výrobku
Z daných návrhů výkresů jsme si vybrali výrobek Z3, levou část spojky. Materiál odlitku bude
šedá litina dle ČSN 42 2420, která je dobře obrobitelná a určená pro odlitky o tl. stěny 8-
40mm.
výkres výrobku:


3. Návrh formy a modelu
- vyrobíme 30ks formy pro 2 odlitky

- složení formovací směsi:

ostřivo - křemenný písek - 94%
pojivo – bentonit - 5%
voda - 1%

- vlastnosti směsi"

Poznámka

Práce obsahuje nákresy. Čistý text je cca 4 strany.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5077ecf5189c2.zip (140 kB)
Nezabalený formát:
Odlitek_priruby.pdf (184 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse