Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Návrh osvětlení - maturitní otázka 9/48

Návrh osvětlení - maturitní otázka 9/48


Kategorie: Průmyslová škola

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce zabývá náležitostmi správného osvětlení a představuje 3 způsoby návrhu a výpočtu osvětlení, včetně situací, ve kterých je vhodné tu kterou metodu využít. Předchozí maturitní otázku naleznete zde Mechanické brždění asynchronního motoru - maturitní otázka 8/48, následující Elektrická trakce - maturitní otázka 10/48.

Obsah

1.
Správné osvětlení - náležitosti
2.
Návrh a výpočet
2.1
Metoda poměrného příkonu
2.2
Bodový způsob výpočtu osvětlení
2.3
Metoda účinnosti (toková)

Úryvek

“návrh a výpočet – při návrhu osvětlení postupujeme podle toho , k jakému účelu výpočet potřebujeme . Máme – li pro projekt elektrické instalace pouze hrubě odhadnout potřebný příkon pro osvětlení , použijeme k výpočtu metodu poměrného příkonu . Máme – li určit počet svítidel a jejich rozmístění , použijeme některé přesnější metody , např. bodový způsob výpočtu nebo metodu účinnosti ( tokovou ) .

metoda poměrného příkonu – základem této metody je tabulka s poměrnými příkony potřebnými k dosažení průměrného osvětlení 1lx na ploše 1m² při různé odraznosti stěn a stropu pro různý způsob osvětlení .

V tabulce vyhledáme hodnotu poměrného příkonu k , znásobíme jím plochu podlahy S a požadovanou průměrnou intenzitu osvětlení Eav . Tak dostaneme celkový příkon zdrojů , a to i se ztrátami v předřadnících . Je – li svítidlo vzhledem k vodorovným rozměrům místnosti mimořádně vysoko , je třeba příkon zvětšit až na dvojnásobek vypočítané hodnoty ."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x46c885c5e3f02.zip (6 kB)
Nezabalený formát:
Navrh_osvetleni.doc (31 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse