Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Návrh ovládacího obvodu návěstidel a signalizace vytížení dopravníků - laboratorní protokol

Návrh ovládacího obvodu návěstidel a signalizace vytížení dopravníků - laboratorní protokol


Kategorie: Průmyslová škola

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace, Karviná - Hranice

Charakteristika: Tento protokol se zabývá návrhem ovládacího obvodu z hlediska automatizace. Právní úkol řeší návrh logického obvodu pro ovládaní světel návěstidla podle obrázku. Druhý pak návrh logického obvodu pro signalizaci vytížení dopravníků. Kontrolní světlo se má rozsvítit, jestliže jsou v provozů dva a více ze čtyř dopravníků dopravující materiál na centrální dopravník.

Obsah

1.
Titulní strana, zadání
1.1
Navrhněte logický obvod pro ovládaní světel návěstidla
1.2
Navrhněte logický obvod pro signalizaci vytížení dopravníků
2.
Pravdivostní tabulky
3.
Výpočty, vypočtené a naměřené hodnoty
4.
Závěr

Úryvek

"2. Pro zadanou logickou funkci navrhněte zapojení, sestavte
pravdivostní tabulku a funkci ověřte porovnáním naměřených a
vypočtených hodnot.

3. Logický obvod , vypočtené a naměřené hodnoty
Zadaná logická funkce:OR - log součet AND - log součin
- log součin negovaný

Logický obvod
a b
b c0 0 1 0 0 0 0 1
0 1 1 0 1 0 0 1
1 0 1 1 0 0 0 1
1 1 0 1 1 1 0 1

Pravdivostní tabulka

4) Závěr: 1) Při měření jsem ověřil funkci logických obvodů, sestavili jsem pravdivostní
tabulky a určil jsem jejich druh.
2) Pro zadanou logickou funkci jsem navrhl logický obvod.
Podle naměřených hodnot jsem sestavil pravdivostní tabulku. Výsledné
hodnoty, které jsou vypočítané v pravdivostní tabulce se shodují s hodnotami naměřenými."

Poznámka

Vypracováno pro Střední průmyslovou školu strojnickou v Karviné.
Obsahuje tabulky a schémata, samotný text je vložen jako tabulka. Obsahuje jen několik řádků souvislého textu.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4a3108a906d8e.zip (62 kB)
Nezabalený formát:
Ovladaci_obvod.DOC (1412 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse