Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Návrh relačního modelu pro správu vysokoškolských kolejí

Návrh relačního modelu pro správu vysokoškolských kolejí

Kategorie: Informační systémy

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce vytváří relační datový model pro správu nabídky a poptávky po vysokoškolských kolejích a evidenci studentů, kteří jsou na koleji ubytováni.

Obsah

1.
Popis problematiky
2.
Sémantické modelování
2.1
Identifikace vstupních datových požadavků
2.2
Specifikace datových objektů a jejich charakteristik
3.
Konceptuální modelování
4.
Logické relační modelování
4.1
E – R model
4.1
Vytvoření soustavy předběžných relací
4.1.1
Vytvoření relací z entit E – R modelu
4.1.2
Vztahové relace
4.1.3
Doplnění předběžných relací
4.1.4
Řešení vícehodnotových atributů
4.1.5
Složené atributy
4.2
Normalizace modelu
4.2.1
Normální forma
4.2.2
Normální forma
4.3
Specifikace domén
4.4
Přehled názvů charakteristik a atributů

Úryvek

“Identifikace vstupních datových požadavků

Každý rok je student povinen, v případě že má zájem o ubytování na kolejích, vyplnit přihlášku na koleje. Student vyplní následující údaje: rodné číslo, studentské číslo, jméno, příjmení, trvalé bydliště, školní rok, na který se přihlašuje do seznamu žadatelů o ubytování; a ročník, který bude v tomto školním roce studovat, či studuje. Po jejím vyplnění odevzdá formulář v kanceláři té budovy v níž o ubytování žádá. Ubytovatelka zkontroluje pravdivost uvedených údajů a následně doplní žádost o číslo a datum, kdy jí byla žádost odevzdána.
V případě že student žádá o ubytování poprvé, vyplní vstupní formulář obsahující veškeré potřebné osobní údaje. Tento formulář student vyplňuje pouze jednou za celé studium. Znovu ho vyplňuje pouze v případě, že ohlašuje změnu některého z údajů v něm uvedených. Student vyplní: rodné číslo, studentské číslo, příjmení, jméno, celou adresu trvalého bydliště, datum narození, ročník, který studuje, druh a číslo osobního identifikačního dokladu platného v ČR (v praxi to většinou znamená pro občany ČR občanský průkaz a pro zahraniční studenty cestovní pas), národnost a stát-ní příslušnost a dále údaje, které mohou ovlivnit jeho přednostní ubytování tj. Zda-li je držitelem průkazu ZTP, zdravotní a jiné problémy či důvody, které považuje student za podstatné uvést.
O všech žádostech se musí rozhodnout. V první fázi jsou žádosti setříděny podle vzdá¬lenosti trvalého bydliště studenta od místa studia v km. Později se přihlíží k ostatním důvodům (byly zmíněny v předchozím odstavci). V praxi to znamená, že se o jedné žádosti může rozhodovat víckrát, ale pouze jedno rozhodnutí může být kladné. Z tohoto důvodu je nutné uvádět u každého rozhodnutí (ať již kladného či záporného) důvod, pro který byla žádost schválena, či zamítnuta.
Je-li vydáno kladné rozhodnutí k dané žádosti, pak je studentovi zaslán dekret. Dekret již obsahuje údaje o tom na kterém pokoji bude bydlet a která budova rozhodnutí vydala (někdy se může lišit z důvodu různého počtu studentů žádajících o ubytování na jednotlivých budovách). Dekret dále obsahuje datum, kdy byl vydán a datum do kdy se student musí nastěhovat, aby byl ubytován, jinak dekret propadá a na dané místo je vydán další dekret. No a samozřejmě obsahuje číslo dekretu, což je číslo dokumentu, které je přiděleno systémem. Tím je zajištěno jednotné číslování dekretů v rámci celých kolejí. Na závěr je třeba říci, že dekret zároveň obsahuje údaje informativního charakteru, např. co vše je k zápisu potřeba…"

Poznámka

Obsahuje tabulky a schéma.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera7718
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse